Puoluesihteeri Korhonen patistaa hallitusta elvytykseen

Ajankohtaista 09:48

SDP:n puoluesihteeri Ari Korhonen vaatii hallitukselta sitoutumista elvytystoimien jatkamiseen.
– Hallituksen pitäisi yksiselitteisesti vakuuttaa markkinoille, että elvytystä jatketaan riittävän kauan kasvu-uran varmistamiseksi. Puheet elvytyksen lopettamisesta aiheuttavat markkinoilla turhaa epävarmuutta.

– Kuluneella viikolla Euroopan komissio arvosteli Suomea voimakkaasta veroelvytyksestä. Kulutus ei ole lisääntynyt, vaan yksityistalouksien säästämisaste kasvaa. Samaan aikaan julkinen sektori kuihtuu. Esille nousee koko ajan vakuuttavampia näyttöjä hallituksen talouspolitiikan virheellisyydestä, Korhonen sanoo.

Korhonen muistuttaa, että hallitus on EU:n komission kriittisen arvion mukaan käyttänyt elvytysvaransa 80 prosenttisesti veronkevennyksiin.

– Sosialidemokraattien ja EU:n komission kritiikki hallitusta kohtaan kohdistuu samaan asiaan. Tehokkaampaa olisi viimein ohjata elvytysraha julkisiin investointeihin SDP:n vaatimalla tavalla. Nyt hallitus ottaa velkaa voidakseen toteuttaa ylisuuret veronkevennyksensä.

– Kuntatalouteen lama on synnyttämässä 850 miljoonan euron aukon. Tämä johtaa siihen, että kunnat supistavat investointejaan minimiin, vaikka juuri niillä pystyttäisiin kohentamaan nopeasti työllisyyttä. Kunnat vastaavat kuitenkin kahdesta kolmasosasta kaikista julkisista investoinneista.

– Julkinen talous muodostaa kokonaisuuden, jonka muodostavat valtio ja kunnat yhdessä. Samalla on valtion vastuulla huolehtia siitä, että kunnat pystyvät vastaamaan velvoitteistaan ja että julkinen talous pysyy tasapainossa.