Puoluehallitus: Kanneoikeus tarpeen Olkiluodossa

Ajankohtaista 09:16

Sosialidemokraatit vaativat ammatiliitoille kanneoikeutta ja tilaajavastuulain uudistamista niin, että pääurakoitsija vastaa koko alihankintaketjun toiminnasta. Olkiluodon ydinvoimalan rakennustyömaan urakoitsija Areva on laiminlyönyt tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden ja valvonnan. Tämän vuoksi ollaan ajautumassa tilanteeseen, jossa ammattiliitoilla ei ole käytännössä muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa kovenevat painostustoimet Arevaa ja eräitä sen ulkomaalaisia urakoitsijoita vastaan.

Olkiluodon ongelmat osoittavat konkreettisesti liittojen kanneoikeuden tarpeellisuuden. Nykytilanne johtaa kaksien työmarkkinoiden syntyyn. Ammattiliittojen on voitava huolehtia siitä, ettei työmailla poljeta työehtosopimuksia, oli kyse sitten liittojen jäsenistä tai liittoihin kuulumattomista, suomalaisista tai ulkomaalaisista työntekijöistä. Kanneoikeus toimisi niin työntekijöiden kuin rehellisten yrittäjien eduksi.

Tilaajavastuulain uudistamista tarvitaan, jotta urakoitsijat kantavat vastuun koko alihankintaketjun laillisuudesta. Olkiluodossa on käynyt ilmi useita tapauksia, joissa urakoitsija on yrittänyt välttää jopa nykyisen lain mukaisten vähimmäistietojen antamisen.

Sosialidemokraatit pitävät valitettavana, että Kokoomus ja Keskusta ovat vitkutelleet epäoikeudenmukaisten käytäntöjen torjunnassa. Nämä puolueet ovat vastustaneet ammattiliittojen kanneoikeutta sillä perusteella, ettei se sopisi suomalaiseen oikeusjärjestelmään. Kanneoikeus on kuitenkin voimassa Saksassa, Ruotsissa ja Norjassa, joiden oikeusjärjestys ei radikaalisti poikkea Suomesta.