Puoluehallitus: Hallitus leikkaa eläkkeitä

Ajankohtaista 12:44

Sosialidemokraatit eivät voi hyväksyä miltään osin hallituksen ratkaisua nostaa eläkkeelle siirtymisen alaikärajaa 63 vuodesta 65 vuoteen.

Porvarihallitus osoittaa täydellistä ymmärtämättömyyttä kansalaisten arjesta ja työelämän todellisuudesta. Esitetyillä toimilla hallitus laittaa työntekijät maksamaan yltiöpäiset veronalennukset ja lamavelan. Hallituksen linjaus synnyttää todennäköisemmin rajun piikin eläkkeelle hakeutumiseen eikä ehkäise eläkkeelle siirtymistä.

Hallitus aikoo myös uudistaa osa-aikaeläkettä ja työkyvyttömyyseläkettä koskevia ehtoja. Lisäksi vuorotteluvapaajärjestelmään tulee muutoksia. Nämä toimenpiteet tarkoittavat mittavia heikennyksiä ihmisten työelämään. Ratkaisu on selkeä eläkkeiden leikkaus, ei elvytystoimenpide.

Hallitukselle luottamuskäsite näyttää kutistuvan vain markkinoiden luottamuksen hankintaan. Kolmikantaisesti sovittu sosiaalipaketti laitetaan nyt uusiksi. Suomalainen sopimisen kulttuuri muuttui eläkepolitiikassa ylimieliseksi kahden miehen työreformiksi.

Edellisen eläkeratkaisun pohjalta palkansaajat ovat itse saaneet valita eläkkeelle siirtymisen ajankohdan 63 – 68 ikävuosien väliltä. Yksilötasolla nykyinen joustava eläkeikä ja bonusjärjestelmä ovat houkuttaneet ihmisiä jatkamaan työelämässä.

Työelämän laatua parantamalla, panostamalla työvoima- ja koulutuspolitiikkaan sekä ratkaisemalla työvoiman kohtaanto-ongelmat voitaisiin työikäisen väestön työllisyysastetta nostaa. Nämä toimet olisivat todellista työelämän elvytystä.

SDP yhtyy palkansaajaliikkeen näkemyksiin eläkeratkaisun osalta.

Sosialidemokraatit tekevät kaikkensa, etteivät nyt esitetyt työelämän heikennykset tule voimaan.

SDP toimii myös sen puolesta, että suomalainen kolmikantainen sopimuskulttuuri ei romuttuisi porvarihallituksen virheisiin. Tarvitsemme laajapohjaista yhteistyötä, jotta suomalainen yhteiskunta voi selvitä talouden syöksykierteestä.