Puoluehallitus: Ammattikorkeakoulujen rahoitus kokonaisuudessaan valtiolle

Ajankohtaista 12:28

SDP pitää erittäin tärkeänä, että koko korkeakoululaitosta, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, kehitetään suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti kokonaisuutena, samojen perusperiaatteiden ja -tavoitteiden mukaisesti.

Ammattikorkeakouluilla on maamme koulutusjärjestelmässä merkittävä osa. Niiden yhteistyötä sekä toisen asteen että yliopistokoulutuksen kanssa on tiivistettävä. Ammattikorkeakouluilla on keskeinen asema osana eri alueiden kehittämistä. Erityisesti niissä maakunnissa, joissa ei ole yliopistoa, ammattikorkeakoulujen asema kehityksen vauhdittajana ja yleisenä menestystekijänä korostuu. Ammattikorkeakouluverkoston kehittämisessä on otettava huomioon niiden laajempi yhteiskunnallinen rooli, ei rajoittua pelkästään koulutuspoliittiseen tarkasteluun.

SDP kannattaa lämpimästi ammattikorkeakoulujen siirtämistä kokonaisuudessaan valtion rahoittamaksi toiminnaksi. SDP pitää erittäin tervetulleena, että ammattikorkeakoulujen ja niiden keskeisten sidosryhmien keskuudessa yleinen mielipide on siirtynyt vahvasti kannattamaan ammattikorkeakoulujen siirtämistä kokonaisuudessaan valtion rahoittamiksi. Uudistuksella on erinomaiset lähtökohdat, kun sekä oppilaitokset, ylläpitäjäorganisaatiot että ylläpitäjäkunnat ja koko kuntakenttä ovat laajasti yksimielisiä valtiorahoitteisuuteen siirtymisestä. Se, että yksimielisyys vallitsee myös opiskelijoiden, palkansaajien ja työnantajien keskuudessa, helpottaa uudistusta entisestään.

Puolue kannattaa myös ammattikorkeakoulujen hallinnollisten rakenteiden selkeyttämistä. Ammattikorkeakoulujen keskeinen asema suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja kansallisessa innovaatiojärjestelmässä tekevät niiden hallinnollisen ja taloudellisen aseman kehittämisen välttämättömäksi. SDP ei kannata esitystä siirtymisestä osakeyhtiömuotoiseen hallintoon. Jotta korkeakoulukentää voidaan kehittää kokonaisuutena, ammattikorkeakouluista tulisi yliopistojen tapaan tehdä julkisoikeudellisia laitoksia.