Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Puheenjohtajaehdokas Antti Rinteen esittelypuheenvuoro SDP:n puoluekokouksessa

Ajankohtaista 06:17

Antti Rinne, esittelypuheenvuoro, SDP:n puoluekokous (muutokset mahdollisia)        9.5.2014

Hyvät puoluetoverit, Bästa kamrater

Tänä keväänä olen kutsunut teitä mukaan matkalle sosialidemokraattisen liikkeen tulevaisuuteen.

Useamman kuukauden kiertueellani olen tavannut yli tuhat puolueemme jäsentä.  Olemme keskustelleet puolueen tulevaisuudesta, muutoksen tarpeesta, työn puutteesta ja harjoitetun politiikan onnistumisesta.

On ollut koskettavaa kuulla, että niin moni haluaa osallistua aktiivisemmin puolueen työhön. Ihmisten äänen vahvistaminen puolueessamme on liikkeemme sykkivä sydän.

Eri ryhmien etujen väliset ristiriidat eivät ole kadonneet mihinkään Suomessa. Hiljentyneitten teollisuus-paikkakuntien työttömät eivät tunne olevansa samassa veneessä isoja osinkoja ja optioita nostavien pankkiirien ja johtajien kanssa.

Yhteenkuuluvaisuutta tämän joukon kanssa eivät myöskään tunne palvelualoilla pienen palkan vuoksi kahden tai useamman työpaikan loukkuun pudonneet ihmiset, puhumattakaan pätkätyötä tekevistä osa-aikaisista ihmisistä.  He odottavat SDP:ltä vastavoimaa, ei vain heikkoa myötätuulta.

Kaikki suomalaiset tunnustavat, että sosialidemokraattien rakentama hyvinvointiyhteiskunta on yksi maailman parhaimmista yhteiskuntamalleista.  Tästä syystä sanotaankin, että suurin osa suomalaisista on sielultaan demareita. Tällä perusteella meidän kannatuksemme pitäisi olla lähempänä 30 prosenttia eikä puolet siitä.

Tapaamani jäsenet ovat olleet erityisen huolissaan puolueen historiallisen alhaisesta kannatuksesta. Se on järkyttänyt myös minua. Miksi yhä useampi ei enää luota demareiden toteuttamaan politiikkaan? Miksi tavallinen palkansaaja, lapsiperheellinen, eläkeläinen ja työtön yhä harvemmin antaa vaaleissa tukensa demareille?

Tämä on herättänyt meidät kaikki. Kansalaisten luottamus toimintaamme on heikentynyt. Vaaleja toisen perään on hävitty. Tulee muistaa, että jokaisen puolueen tärkein työkalu on kannatus. Tilanne ei parane sillä, että suljemme silmät ja korvat ja jatkamme nykyisellä linjalla. Emme ole koskaan uskoneet ihmeisiin, vaan ryhtyneet itse toimiin. Sillä asenteella hyvinvointimme on rakennettu.

Tekemisen asenteella minäkin nyt seison tässä SDP:n puheenjohtajaehdokkaana. Minulta on talven ja kevään aikana kysytty toistuvasti, miksi olen ehdolla SDP:n puheenjohtajaksi. Vastaus on helppo.

Suomalaiset tarvitsevat vahvan sosialidemokraattisen liikkeen, joka on nykyistä selkeämmin pieni- ja keskituloisten asioiden hoitaja. Samalla olemme oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta, yhteisvastuusta ja vapaudesta nouseva arvoliike joka pohjaa jakamattomaan ihmisarvoon. Meitä tarvitaan kehittämään ihmisille parempaa arkielämää. Sitä ihmiset meiltä myös odottavat. Suomi ja sen kaikki kunnat ovat olemassa asukkaitaan varten.

Bästa Kamrater,

Jag kunde bara inte längre stå på sidan om. Jag kunde inte längre se på hur dagens höger-vridna politik gör att människor mår dåligt. En höger-vriden politik som leder till att människor blir utslagna.

Jag kände att det nu var dags för mig att kavla upp ärmarna. Jag kände att jag måste ut bland medlemmarna för att fråga dem och våra anhängare vad som gått fel. Och vad vi nu tillsammans kunde göra åt saken. Vad vi nu tillsammans måste göra.

Kamrater.

Vi har redan fått igång en ny-tändning. Det är länge sedan vi i vår rörelse så här brett och passionerat fått igång en diskussion om partiet. En diskussion om hur partiet ska utvecklas. En diskussion om hurudan politik vi ska driva. Som ordförande vill jag att denna diskussion fortlever, fortsätter och fördjupas.

Bästa Kamrater.

Vårt parti SDP har förnyat det finländska samhället från ett ständer-samhälle till ett demokratiskt välfärdssamhälle. Det har vi genom tiderna gjort genom att tillsammans analysera hur världen förändras omkring oss. Utgående från dessa analyser har vi sedan tillsammans diskuterat oss fram till våra politiska linje-dragningar. Så här har vi jobbat ända sedan Forssa-programmet skrevs.

Niin hyvät toverit!

En voinut jäädä katsomaan sivusta ihmisten pahoinvointia, syrjäytymistä ja henkistä lamaantumista, jota nykyinen oikeistolaistunut politiikka tuottaa. Itse oli käärittävä hihat ja lähdettävä kysymään jäseniltä ja kannattajilta, mikä on mennyt pieleen ja mitä pitäisi tehdä.

Olemme yhdessä onnistuneet sytyttämään keskustelun kipinän. Siitä on kauan, kun viimeksi jäsenistö on näin laajasti ja intohimoisestikin ollut kiinnostunut ja keskustellut puolueesta ja harjoitetusta politiikasta. Tätä keskustelua haluan puheenjohtajana ylläpitää ja jatkaa.

SDP:n kyky uudistaa suomalaista yhteiskuntaa karkeasta sääty-yhteiskunnasta demokraattiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi on perustunut yhteiseen analyysiin maailman muutoksista ja tämän analyysin pohjalta yhdessä, keskustelun kautta laadittuihin poliittisiin linjauksiin. Forssan ohjelmasta lähtien.

Pelkkä keskustelu ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan tekemistä, paljon. Tarvitaan nykyisten toimijoiden rinnalle uusia tekijöitä. SDP tarvitsee kasvavan kannattajakunnan ja äänestäjien lisäksi uusia jäseniä.

Tämä edellyttää puolueen toimintakulttuurin uudistamista ja tekemisen elvyttämistä kaikilla toiminnan tasoilla: paikallisesti, piireissä ja puoluetoimistossa.

Yhteistä tekemistämme on kehitettävä niin, että jokainen jäsen kokee äänensä kuuluvan puolueessa, ja että päätöksiä tehdään yhdessä. SDP:n jäsenet haluavat olla mukana kansanliikkeessä eivätkä vain vaaliorganisaation sirpaleina. Erilaisista mielipiteistä hioutuu yhteinen linjamme.

Hyvät Toverit! Haluan edistää ajattelun, tunteiden, tahdon ja tekemisen tasapainoa puolueessamme. Taiteiden, kulttuurin ja liikunnan voimakkaampi läsnäolo tekemisessämme vahvistaa kansanliikkeemme identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Tarvitsemme lisää luovuutta ja erilaisten ihmisten yhdessä tekemistä.

 

Hyvät toverit,

Nykyinen globaali kapitalismi on vienyt meiltä työpaikkoja, vientituloja ja sitä kautta rapauttanut veropohjaa. Miten tästä noustaan ylös? Oikeistopuolueiden vastaus näyttää olevan, että leikataan, harvennetaan ja revitään juuriltaan.

Tämän päivän palkansaaja pidetään pelkotilassa jatkuvilla yt-neuvotteluilla, pätkätyösuhteilla, ja nollatuntisopimuksilla. Ihmiset kyykytetään tekemään työtä elämiseen riittämättömillä palkoilla. Yhä useampi joutuu tekemään kahta työtä kerätäkseen kasaan säälliseen toimeentuloon riittävät rahat. Ihmisten vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä ovat liian usein hyvin heikot.

Tähän on tultu, koska kasvottomat sijoittajaomistajat haluavat kohtuuttoman tuoton sijoituksilleen, siirtääkseen voitot edelleen verottajan ulottumattomiin veroparatiiseihin.

Ahneuden maailmassa ihmisen ja palkansaajan arvo päättyy jo ennen seuraavaa neljännesvuosikatsausta.

Kaikki omistajat eivät ole tällaisia, mutta aivan liian iso osa heistä on.

Ammattiliiton puheenjohtajana olen saanut ikävän tehtävän jättää aitiopaikalta jäähyväisiä kymmenille tuhansille työpaikoille, kun globaali markkinatalous on romuttanut hyvinvointimme perustuksia. Vastavoimaksi sille olen vaatinut julkiselta sektorilta vahvempaa roolia uuden työn luomiseksi Suomeen. Tämän takia minut on leimattu vanhanaikaiseksi, niin oikeiston kuin välillä omienkin joukosta.

Elinvoimainen yksityinen sektori on hyvinvointimme moottori. Tasapainoisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta yhtä välttämätön on julkinen sektori, hyvinvointimme ohjausjärjestelmä. Kummallakaan ei tee mitään ilman toista.  

Hyvät toverit!

Kukaan ei halua palata menneisyyteen, eikä eilisen keinoilla ratkaista tulevaisuuden haasteita. Historiasta kannattaa kuitenkin ottaa oppia, millaisilla ratkaisuilla on pärjätty hyvin ja miettiä, miten niitä voi soveltaa nykypäivään.

Minun ja monen talouspoliittisen asiantuntijan linja poikkeaa nykyisestä oikeistolaisesta markkinoiden kaikkivoipaisuuden ihannoinnista.

Haluan pitää huolta hyvinvointiyhteiskuntamme olemassaolosta ja kehittämismahdollisuuksista suuntaa-malla julkisia varoja sellaisiin hankkeisiin, jotka synnyttävät  uusia työpaikkoja ja talouskasvua Suomeen.  

Kun yksityisen sektorin toimintakyky ja tahto sakkaa, julkisen sektorin on astuttava investoijana apuun. Tämän on tapahduttava uusien toimialojen ja yritystoiminnan vauhdittamiseksi, markkina-analyysiin ja kannattavuuslaskelmiin nojaten.

Kun aika on siihen kypsä, voi julkinen toimija vetäytyä jälleen syrjemmälle.

Hyvinvointiyhteiskunnassa yksityiset ja julkiset yhteisöt tarvitsevat toisiaan. Tämän ovat ymmärtäneet jopa porvarit, tosin Ruotsin porvarit.

Tasa-arvoista ja kaikille hyvää yhteiskuntaa voidaan rakentaa monin keinoin. Nykyisessä taantumassa tämä tapahtuu tehokkaimmin panostamalla kasvuun, työllisyyteen ja yrittäjyyteen.

Yksi prosenttiyksikkö lisää työikäisiä ihmisiä töihin tai prosentti vähemmän työttömiä merkitsee noin miljardin euron verran tasapainoa julkiseen talouteen.

Työllisyysasteella ja työttömyyden määrällä on suora vaikutus siihen, miten suuri julkisen talouden rahoitusvaje on ja mille tasolle sopeutus- tai velanottotarve on määriteltävä.

Työllisyys on yksi keskeisimmistä mittareista hallituksen menestystä arvioitaessa. Tuoreimpien tilastojen mukaan työttömyysaste on noussut Suomessa jo 9,5 prosenttiin, joillakin paikkakunnilla jopa lähes 20 prosenttiin. Vaikka jotkut ovat arvioineet talouden kääntyneen – nousevien työttömyyslukujen taustalla – kasvuun, ei tästä ole mitään takeita. Kasvun varmistaminen vaatii määrätietoisia otteita.  Mielestäni politiikan painopisteitä on korjattava.

Vallitseva oikeistolainen talous- ja yhteiskuntapolitiikka on leimattu ainoaksi vaihtoehdoksi. Se ei pidä paikkaansa. Sosialidemokraattinen talous- ja yhteiskuntapolitiikka lähtee ihmisten ja työpaikkoja luovien yritysten näkökulmasta. Se antaa Suomelle paremmat eväät menestyä globaalissa kilpailussa.

Oikeistolainen talouspolitiikka kumartaa rahaa ja suosii rikkaita.

Meidän on tarjottava vaihtoehto, jossa lähtökohtana on ihminen. Tähän vaihtoehtoon kuuluu työn lisäksi koulutuksen, sivistystyön ja, sekä henkisen että ruumiin kulttuurin harjoittamismahdollisuuksien turvaaminen.

 

Hyvät toverit,

Euroopan Unionin parlamenttivaalit ovat edessämme ja eduskuntavaalit lähestyvät nopeasti. SDP:n tavoitteena on menestyä molemmissa vaaleissa.

Sosialidemokraattinen liike on aina ollut kansainvälinen liike. Valtioiden rajoista välittämättä olemme olleet solidaarisia ja auttaneet tovereita maailmanlaajuisesti.

Tänä itsekkyyden ja yksilöiden aikakautena se ei aina näytä olevan suosiossa, edes Euroopassa. Oikeiston tavoite on estää sosialidemokraattien yhtenäinen eurooppalainen liike.

Meidän tavoitteemme on, että ajamme samaa sosialidemokratiaa niin Suomessa kuin Euroopassa.

Kolme meidän listalta valittua europarlamentaarikkoa vahvistaa talouskasvun ja työn linjaa yhdessä muiden eurooppalaisen demarimeppien kanssa

Eduskuntavaaleissa tavoittelemme ykköspaikkaa ja reilusti yli kahden kymmenen prosentin kannatusta. Niiden myötä SDP on mahdollista palauttaa pääministeripuolueeksi.

Ranskalaisen sanonnan mukaisesti, missä on tahtoa, siellä on myös tie. Kun tiedämme minne haluamme, keinotkin kyllä löytyvät.

Niin hyvät toverit!

Jotkut ovat ennustaneet ennenaikaisia vaaleja jo tulevalle syksylle.

Me emme toivo ennenaikaisia vaaleja. Niihin on kuitenkin oltava valmiina, jos tähän syystä tai toisesta päädytään. Suomalaisten etu on, että maalla on toimintakykyinen hallitus. Sen arvo korostuu vaikeina aikoina.

Sosialidemokraatit ovat sitoutuneet nykyisen hallituksen työskentelyyn. Hallituksella on yhä pöydällä monia hankkeita, joiden vieminen maalin on ensiarvoisen tärkeää. Hallituskauden päättyminen jo syksyllä vaarantaisi niiden etenemisen.

Toivon, että eri osapuolilta löytyy malttia ja harkintaa. Oman kantani on hyvin selkeä: toivon hallituksen kestävän ja innostuvan työn täyteiseen loppukiriin.

Hallitusohjelma on puolueiden solmima poliittinen sopimus. Puoluejohtajien tai ministereiden vaihtuminen ei luo tarvetta sen purkautumiselle. Kyse on siitä, mitä hallituksen muodostamat puolueet tahtovat.

Pääministeri Jyrki Kataisen ilmoitus luopua kokoomuksen puheenjohtajan tehtävästä merkitsee myös pääministerin vaihtumista, jonka vuoksi hallituspuolueilla on edessään hallitusohjelman tarkistaminen, eräänlaiset ”minihallitusneuvottelut”.

Tämä tulee nähdä mahdollisuutena: hallitus voi yhdessä hakea uutta vauhtia kautensa loppusuoralle. Minun johtamana SDP:llä on keskiössä ne toimet, joilla kasvu ja työllisyys saadaan Suomessa todelliselle nousu-uralle. Se on kohtalonkysymys koko Suomelle ja suomalaisten hyvinvoinnille.

Tärkeimmät asiat on asetettava ensimmäisiksi.

 

Hyvät ystävät,

Ammattiliittojohtajana ja lakimiehenä olen solminut lähemmäs tuhat erilaista sopimusta. Lakimieskoulutukseni on luonut hyvän pohjan työuralleni, joka on koulinut minut matkan varrella ammattineuvottelijaksi, mutta erityisesti sopijaksi. Menestyäkseen työmarkkinapöydissä on oltava ratkaisukeskeinen. Tämä ominaisuus kuvaa myös sosialidemokraatteja.

Me demarit tartumme tarmolla toimeen. Monesti eteneminen on tapahtunut pienin askelin. Kun kompassi on kunnossa ja suunta oikea, syntyy merkittäviä lopputuloksia. Tällä asenteella pohjoismaisen hyvinvointivaltion menestystarina on rakennettu ja samalla otteella meidän on sitä uudistettava. 

Demareiden tehtävänä ei ole asettua hallituksessa kokoomuspolitiikan takaajaksi, vaan etsiä ja osoittaa reitti parempaan ja arvojemme mukaiseen politiikkaan.

Kokoomus on hallitusvastuun kautta vetänyt demaripuolueen hetteiselle ja epämieluisalle maaperälle puolustamaan äänestäjillemme varsin vaikeita päätöksiä. Tämä on SDP:lle aatteellisesti rapauttavaa ja kannatuksen näkökulmasta tuhoisaa. Nämä päätökset eivät ole myöskään tukeneet yhteiskuntamme tasapainoista kehitystä.

Hyvät puoluekokousedustajat,

Sen, onko SDP:n puheenjohtaja hallituksessa, päättää puoluehallitus ja puoluevaltuusto.

Olen valmis – jos niin päätetään – liittymään puolueen ministeriryhmään. Valtioneuvoston jäsenyys on millä tahansa lohkolla vaativaa työtä.

 

Hyvät toverit,

Monen luottamus SDP:tä kohtaan on horjunut.

Yhteinen tehtävämme on palauttaa tuo luottamus. Luottamusta rakennetaan selkeyttämällä poliittista linjaa ja sitoutumalla siihen. Tämä voi onnistua demokraattisesti vain yhteisen linjakeskustelun kautta.

Tästä syystä päätin laittaa itseni likoon. Keskustelun vauhdittamiseksi laadin yhdessä yli kolmenkymmenen osaajan ja asiantuntija kanssa Aate, liike ja tulevaisuus – asiakirjan.

Keskustelu on ollut vilkasta, paikallisesti, alueellisesti, internetissä ja myös perinteisessä mediassa. On tunne, että tällä hetkellä SDP:n jäsenistö on innostunutta, meillä on halu keskustella, ottaa kantaa ja kommentoida. Tämä on myönteinen alku kohti parempaa tulevaisuutta.

Hyvät Toverit!

Liikkeemme kuva kannattajien ja kansalaisten silmissä on epäselvä.

Meidän on annettava kaikille demariarvot jakaville viesti, josta kaikki voimme olla ylpeitä; olemme rakentaneet pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan.

Pidämme sen periaatteista kiinni taloudellisesti vaikeinakin hetkinä ja olemme valmiita yhdessä uudistamaan sitä arvoistamme ja perusperiaatteistamme kiinni pitäen.

Hyvät toverit, meidän on aika voittaa ihmiset takaisin puolellemme.

Toivon, että saan teidän valitsemana puheenjohtajana rakentaa kanssanne vahvaa ja itsestään ylpeää, mutta ei ylimielistä, poliittista liikettä.

Meidän jäsenillä. kannattajilla ja kaikilla suomalaisilla on oikeus tietää, keitä me olemme, mitä me puolustamme, ja minkälaisilla arvoilla haluamme tätä maata rakentaa.

Kun tekomme vastaavat itsestämme antamaa mielikuvaa, vahvistuu luottamus ja sen myötä kannatus kasvaa.

KIITOS