Puheenjohtaja Antti Rinteen viesti Utøyan muistotilaisuuteen

Ajankohtaista 12:48

Hyvät ystävät!

2011 Norjassa tapahtui jotain, minkä ei pitänyt olla mahdollista pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Terrori-isku vapautta ja demokratiaa vastaan ei unohdu, mutta tärkeämpää on se, että vapaus ja demokratia voittavat. Se, että te olette tänään Utøyalla, on osoitus siitä, että vapaus ja demokratia voittavat.

Avoin, suvaitsevainen ja monikulttuurinen yhteiskunta on sosialidemokraateille tärkeä. Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot on rakennettu ihmisten vapauden ja oikeudenmukaisuuden pohjalle. Sosialidemokraatit puolustavat näitä arvoja aina ja kaikkialla. Te puolustatte näitä arvoja tänään Utøyalla.

Sosialidemokraatit sanovat suoraan, että kaikki vihapuhe on tuomittavaa. Vihapuhetta ei voi hyväksyä missään muodossa, koska vihapuheesta on lyhyt matka vihatekoihin. Me emme hyväksy, että kukaan vahingoittaa tai loukkaa toisten ihmisarvoa.

Kiitos teidän rohkeutenne, Utøya ei symbolisoi terroritekoa, vaan vapaata ja demokraattista yhteiskuntaa, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä olla oma itsensä. Teidän rohkeutenne ansiosta Utøya on paikka, jossa ihmiset kokoontuvat muuttamaan maailmaa oikeudenmukaisemmaksi ja paremmaksi kaikille ihmisille. Kiitos teidän, Utøya tarkoittaa kyllä vapaudelle, kyllä suvaitsevaisuudelle, kyllä demokratialle ja ei vihapuheelle, ei rasismille.

Esitän syvän osanottoni kaikkien uhrien omaisille ja läheisille. Mutta sen lisäksi haluan kiittää teitä, jotka olette tulleet tänne. Te näytätte Norjalle, Pohjoismaille ja koko maailmalle, että demokratiaa ja ihmisten vapautta on puolustettava. Te näytätte, että suvaitsevaisuus voittaa vihan.

Martin Luther King sanoi viisaasti:

”Pimeys ei voi poistaa pimeyttä,
vain valo voi tehdä sen.
Viha ei voi poistaa vihaa,
vain rakkaus voi tehdä sen.”

Kuinka oikeassa Martin Luther King olikaan! Te ja teidän rohkeutenne on osoitus siitä.

Kiitos ja kaikkea hyvää teille!

Antti Rinne
SDP:n puheenjohtaja

***

Bästa vänner,

År 2011 hände något som vi inte trodde var möjligt i en nordisk välfärdsstat. Ett terrordåd mot frihet och demokrati som vi aldrig kommer att kunna glömma. Men viktigare är nu att frihet och demokrati segrar. Att ni är på Utøya i dag är ett tecken på att så sker.

Ett öppet, tolerant och mångkulturellt samhälle är viktigt för oss socialdemokrater. De nordiska välfärdsamhällena är byggda på frihet och rättvisa. Dessa värderingar försvarar Socialdemokraterna alltid och överallt. Ni försvarar dem i dag på Utøya.

All hets mot folkgrupp måste  fördömas. Det kan inte accepteras i någon form, för vägen från hatfyllt tal till rasistiska handlingar är kort. Vi accepterar inte att någon kränker andras mänskovärde.

Tack vare ert mod representerar Utøya inte terrorism, utan ett fritt och demokratiskt samhälle, där ingen behöver vara rädd för att vara sig själv. Utøya är ett ställe där man samlas för att göra världen rättvisare och bättre för alla. Tack vare er betyder Utøya ja till frihet, ja till tolerans, ja till demokrati och nej till hat och rasism.

Jag framför mina djupa kondoleanser till alla offrens familjer och närstående. Men jag vill också tacka alla er som kommit till Utøya. Ni visar Norge, Norden och hela världen att demokrati och allas frihet måste försvaras. Ni visar att tolerans segrar över hat.

Martin Luther King Jr sade:

Mörker kan inte driva ut mörker;
endast ljus kan göra det.
Hat kan inte driva ut hat;
bara kärlek kan göra det.

Hur rätt hade inte Martin Luther King! Ni och ert mod är ett tecken på det.

Jag önskar er allt väl.

Antti Rinne
Socialdemokraternas ordförande