Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Puheenjohtaja Antti Rinteen puheenvuoro vaihtoehtobudjettien eduskuntakäsittelyssä

Ajankohtaista 15:37

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisa puhemies!

Toivon, että tänään keskustelemme suomalaisten tulevaisuudesta ja kansalaisten arkeen vaikuttavasta talouspolitiikasta.

Uskon, että tätä keskustelua seuraavat suomalaiset haluavat kuulla huomattavasti mieluummin rakentavaa keskustelua kuin toisten mielipiteiden ja ajatusten mustamaalaamista ja tahallista väärinymmärrystä.

Arvoisa puhemies!

Suomen talous on tällä hetkellä vahvassa myötätuulessa. Siitä me kaikki olemme tyytyväisiä.

Talouden hyvät suhdanteet eivät kuitenkaan kestä ikuisesti. Valtiovarainministeriö arvioi ensi vuonna kasvun jo lähes puolittuvan.

Muuttuvassa maailmassa julkisen talouden kestävyys ja sen myötä suomalaisten hyvinvoinnin tulevaisuus edellyttää, että työllisyysaste saadaan nostettua Pohjoismaiselle tasolle.

Tarvitaan investointeja ja uudistuksia, jotka luovat uskoa tulevaan, vahvistavat kansakunnan eheyttä ja kaikkien osallisuutta. Talouslinjan on oltava ekologisesti kestävää.

SDP laittaisi nämä uudistukset ja investoinnit nyt liikkeelle.

Arvoisa puhemies!

Me tekisimme tulevaisuusinvestointeja, jotka turvaavat talouden kasvun ja vahvistavat oikeudenmukaisuutta.

Me panostamme koulutukseen, työllisyyteen, kasvuun ja ihmisten kannalta tärkeisiin palveluihin. Me lisäämme yhteensä tuhat uutta lääkäri- ja hoitajakäsiparia.

SDP:n vaihtoehdossa työllisyys paranee, valtion velka vähenee, eriarvoisuus vähentyy ja tuloerot pienenevät.

Arvoisa puhemies!

Suomen talous perustuu korkeaan osaamiseen.

Koulutus ja läpi elämän jatkuva osaamisen kehittäminen ovat parasta muutosturvaa muuttuvassa, nopeammin muuttuvassa maailmassa. Ne myös vähentävät eriarvoisuutta.

Suomessa oli maailman koulutetuin väestö. Nyt olemme nuoremmissa ikäluokissa jo OECD-maiden keskitason alapuolella.

Kehitys on hälyttävää. Suunta on käännettävä.

Miten se tehdään?

Seurataan SDP:n osaamispolku 2030 ohjelmaa.

Tehdään tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen kunnianpalautus.

Palautetaan kaikille lapsille oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja pienennetään ryhmäkokoja.

Alennetaan varhaiskasvatusmaksuja tuntuvasti. Se on myös tehokas keino lisätä työn tekemisen kannustavuutta.

Tehdään ammatillinen koulutus ja lukiot aidosti maksuttomaksi laajentamalla oppivelvollisuutta.

Lisätään korkeakoulutusta ja vahvistetaan julkisia tutkimus- ja innovaatiopanoksia. Turvataan perustutkimuksen rahoituksen vakaus ja ennakoitavuus.

Panostetaan koulutuksen ja tutkimuksen rinnalla aktiiviseen työvoimapolitiikan keinoihin. Ei kyykytetä vaan autetaan ja tuetaan.

Arvoisa puhemies!

Valtava joukko ihmisiä on jäänyt kokonaan osattomiksi kasvun hedelmistä hallituksen eriarvoistavan politiikan vuoksi.

Leikkaukset opiskelijoiden, työttömien, eläkeläisten, vammaisten ja sairaiden arjen toimeentulosta ovat lisänneet eriarvoisuutta.

Korjataan tilannetta!

Parannetaan pieni- ja keskituloisten ihmisten asemaa. Kavennetaan tuloeroja yleisesti ja miesten ja naisten välillä erityisesti.

Tehdään etuuksien indeksikorotukset normaalisti, vahvistetaan pieni- ja keskituloisten eläkeläisten toimeentuloa, satsataan lääkekorvauksiin, alennetaan asiakasmaksuja ja panostetaan palveluissa ihmisten arjen tarpeisiin.

Käynnistetään sosiaaliturvan ja perhevapaiden uudistaminen. SDP:llä on esittää molempiin oma malli.

SDP:n yleisturva tekisi sosiaaliturvasta sujuvaa.

Perhevapaamallimme lisäisi tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja vahvistaisi työllisyyttä.

Arvoisa puhemies,

Ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä ei enää voida aikailla. Lämpeneminen pitää pysäyttää 1.5 asteeseen. Meiltä suomalaisilta se edellyttää, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja pian sen jälkeen hiilitaseemme on negatiivinen.

Aikaa on vähän ja tarvittavat muutokset ovat suuria.

SDP:n vaihtoehtobudjetissa sitoumusten toteuttaminen käynnistetään ja luodaan pohjaa välttämättömille reformeille.

Tarvitaan laaja muutos kohti ympäristöystävällistä yhdyskuntarakennetta, kokonaan uutta lähestymistapaa tuotantoon, kuluttamiseen ja liikkumiseen.

Tarvitaan kulttuurista muutosta kohti vähemmän aineellisia hyödykkeitä kuluttavaa elämäntapaa. SDP esittää kestävän kehityksen arvonlisäveron käyttöönottoa. Siinä kulutusta ohjataan kattavasti ilmastoystävälliseen suuntaan.

Arvoisa puhemies,

Hiilinielut ja maankäyttö ovat päästöjen vähentämisen rinnalla ilmastopolitiikan ytimessä. Jotta hiilineutraali Suomi vuonna 2035 toteutuu, täytyy päästöjen ja nielujen olla tasapainossa.

SDP haluaa tämän toteutuvan. Hiilinieluja pitää kasvattaa.

Samaan aikaan haluamme varmistaa, että hyvinvointimme tärkeä rakennuspuu, metsäteollisuus menestyy ja luo uusia työpaikkoja. Tämä edellyttää, että puuraaka-ainetta on riittävästi olemassa olevien ja uusien, kestävien hankkeiden tarpeeksi.

Metsien hakkuita voidaan lisätä, kun hiilinieluja kasvatetaan tuntuvasti. Se tarkoittaa mm. nykyistä parempaa metsänhoitoa ja uusia metsiä.

Alan osaaminen Suomessa on korkeatasoista, joten uskon tavoitteisiin päästävän. Oikea politiikka turvaa hiilineutraalisuuden ja työpaikat.

Arvoisa puhemies,

Valtaosa tässä edellä esittämistäni uudistuksista ja korjaavista toimista ovat investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin. Uudistuksia, joiden tekemättä jättäminen on vastuutonta – meidän ja tulevien sukupolvien menestyksen näkökulmasta.

Esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto on arvioinut, että oppivelvollisuuden laajennus vahvistaisi julkista taloutta pitkällä aikavälillä.

Tästä on kyse. Tehdään investointeja, jotka vahvistavat Suomen taloutta tästä tulevaisuuteen.

Toiseksi SDP vahvistaisi julkisen talouden tulopohjaa oikeudenmukaisella laajalla veropohjalla, jossa on matalat verokannat.

Me alennamme verotusta siellä, missä se hyödyttää talouskasvua ja työllisyyttä. 

Ja otamme verotuksella sieltä, missä siitä on vähiten haittaa. 

Arvoisa puhemies!

Verosuunnittelu ei ole tuonut Suomeen yhtään työpaikkaa.
Verosuunnittelulla ei ole rakennettu yhtään laivaa.
Verosuunnittelulla ei ole tehty yhtään mobiilipeliä.

Päinvastoin, tämän hetken menestynein suomalainen yritys on esimerkki siitä, että menestys syntyy osaamisesta eikä mistään muusta.

Kun verosuunnitteluun puututaan, silläkin voidaan rahoittaa panostuksia osaamiseen eli Suomen tärkeimpään kilpailukykytekijään. 

Verosuunnitteluun puuttuminen ei vahingoita pk-yrityksiä. Päinvastoin, verosuunnitteluun puuttuminen hyödyttää suomalaisia yrityksiä. 

Arvoisa puhemies!

Suomi on parhaimmillaan, kun Suomi on rohkeimmillaan.