Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Pro Paavo -delegationens ordförande Lauri Ihalainen: Fem skäl att rösta på Paavo Lipponen

Ajankohtaista 08:44

Arbetsminister Lauri Ihalainen leder den breda Pro Paavo -medborgardelegationen för inval av Paavo Lipponen till presidentämbetet. I delegationen medverkar människor i olika åldrar och yrken.
 
– Människorna funderar på sina val i en tid som i många bemärkelser präglas av osäkerhet och bekymmer. I och med att slutrakan i presidentvalskampanjen hägrar, vill vi som medverkar i delegationen ge vårt fulla stöd till att Paavo Lipponen väljs till republikens president, säger Ihalainen.
 
Som viceordförande för delegationen fungerar författare och ordförande för Nylands medborgardelegation Virpi Hämeen-Anttila, författare och ordförande för den finlandssvenska medborgardelegationen Merete Mazzarella samt universitetskansler Krista Varantola, som också leder delegationen i Birkaland.
 
Minister Lauri Ihalainen räknar upp fem bra orsaker varför Paavo Lipponen borde väljas till republikens president. 
 
– Han har bevisat sin förmåga att samarbeta i hemlandet och internationellt. Det är uttryckligen fråga om samarbetsinriktad politik, där man tar ansvar och är färdig att vid behov gå i motvind. Paavo är ingen kappvändare eller person som springer iväg då det börjar hetta till, utan han tar ansvar också i svåra tider.
 
Ihalainen minns särskilt 1990-talets början, tiden av djup ekonomisk kris och massarbetslöshet, då regeringen och arbetsmarknadernas parter lyfte Finland ur recessionen i gott samarbete.
 
– Då var det två faktorer som bidrog till att Finland lyftes ur gropen; tillit och samarbete. Paavo Lipponen hade en avgörande roll i det sammanhanget.
 
– För det andra behöver landet en stabil politisk aktör som ser in i framtiden och som har en tydlig linje i utrikes- och säkerhetspolitiken. Paavo Lipponen hade en central roll när Finland etablerade sin plats i Europeiska unionen. Det gjordes på ett klokt sätt. I dessa stora vändningar var Paavo konsekvent och han tog ansvar.
 
 
Man måste värna om demokratin
 
Enligt Ihalainen är en tredje faktor, som motiverar valet av Lipponen till president, att Paavo alltid betonat parlamentarismens betydelse. – Demokratin tryggas inte av sig själv, utan man måste värna om den. I den här tiden behövs en ledare som har förmåga till ett bra samarbete mellan riksdag, regering och president. Paavo uppfyller väl dessa krav, för att inte glömma medborgarsamhällets betydelse och framför allt avtalssamhällsmodellen. Regeringen och arbetsmarknadsparterna kom i slutet av året överens om ett mycket betydelsefullt avtal. Den här samarbetslinjen präglad av avtalssamhället och parlamentarismen har Paavo representerat i alla år vi samarbetat, konstaterar Ihalainen.
 
Ihalainen lyfter fram rättvisan och jämlikheten som ett fjärde valkriterium.
 
– Finland behöver en president vars värderingar utgår från ökad rättvisa och jämlikhet i samhället. En president som anser att kulturen, bildningen och toleransen är viktiga källor till andlig utveckling och uppbyggnad av den nationella identiteten.
 
 
Sysselsättningsfrågorna centrala
 
Den femte faktorn Lauri Ihalainen lyfter fram har att göra med arbete, sysselsättning och löntagarnas ställning. – De är alla viktiga värden för Paavo i arbetet för ett bättre Finland. Vi har ofta pratat med Paavo om hur viktigt arbetet är för människan, samt att arbetslösheten är den största orsaken till utanförskap och illamående. Det värsta är att unga hamnar utanför utbildningen, arbetet och samhället. Paavo har alltid prioriterat sysselsättningen i den ekonomiska politiken och samhällspolitiken.
 
– Paavo Lipponen är fosterländsk och samtidigt internationell. Han står här under polstjärnan. Hans värdegrund baserar sig på rättvisa och han värnar om en demokratisk samhällelig utveckling. Samtidigt är han en samarbetsinriktad och samlande person, bedömer arbetsminister Lauri Ihalainen, ordförande för Pro Paavo -medborgardelegationen.