Presidentin asema turvattava – avoin päätöksenteko erimielisyystilanteissa taattava

Ajankohtaista 08:11

Sosialidemokraattien mielestä turvallisin vaihtoehto Suomelle on, että presidentillä säilytetään ulkopoliittista valtaa. Päivänpolitiikan ulkopuolella oleva presidentti on oikea henkilö johtamaan pitkäjänteistä ja laajaan kansalaistukeen pohjautuvaa ulkopolitiikkaa.

– Perustuslaissa todetaan edelleen, että tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, mutta 58 §:n ehdotettu muutos mahdollistaa sen, että seuraavan presidentin rooli käytännössä jää toissijaiseksi, sanoi Jacob Söderman tänään eduskunnassa pitämässään ryhmäpuheenvuorossa.

SDP:n mielestä pelkkä valiokunnan kanta ei riitä, koska näin tärkeistä asioista pitää keskustella avoimesti. Valtioneuvoston ja presidentin ollessa eri mieltä, mahdollisen ratkaisun tulee perustua siihen, että asia tuodaan eduskuntaan avoimesti ja julkisesti, esimerkiksi selontekona.

– Asiat pitää tuoda eduskuntaan paraatiovesta ja ratkaista avoimesti täysistunnossa, ei salakäytävien kautta eikä suljettujen ovien takana, vaati Jacob Söderman tänään eduskunnassa perustuslaista käydyssä keskustelussa.

Suomalaiset ovat hyväksyneet presidentin kansanvaalin. Presidentit ovat olleet maamme suosituin poliittinen instituutio, jonka toiminta on saanut laajan kannatuksen. Kansaa kannattaa kuunnella.

Sosialidemokraattien linja on jo 1970-luvulta ollut sisäpoliittisten valtaoikeuksien parlamentarisointi ja ulkopolitiikan johtajuuden säilyttäminen presidentillä.