Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Porvarihallitus hylännyt nuoret

Ajankohtaista 07:43

Uudenmaan Sosialidemokraatit pitää Vanhasen kakkoshallituksen työllisyystoimia täysin epäonnistuneina. Vanhasen hallitus lupasi 100 000 uutta työpaikkaa, mutta lupaus näyttää kolme vuotta myöhemmin olevan saman suuruinen vähennys. Työministeri Anni Sinnemäki ei ole pystynyt huolehtimaan työllisyydestä. Hallitus ei ole puuttunut myöskään harmaantalouden torjuntaan riittävästi, vaan jopa heikentänyt valvontaedellytyksiä.

Nuorisotyöttömyys on kasvanut 2008 alkaneen talouskriisin aikana räjähdysmäisesti. Uudellamaalla joka viides työtön on alle 25-vuotias nuori. Nuoria työttömiä oli helmikuun lopussa yli 6000, heistä alle 20-vuotiaita yli 1000. Nuorisotyöttömyys on edelleen kasvanut 27 prosentilla vuoden takaisesta.

Hallituksen on otettava nuorisotyöttömyyden nujertamiseen kokonaisvaltainen ote. Nuoret tarvitsevat peruskoulutuksen aikana ja sen jälkeen joustavan opetuksen ohella, erityisopetusta, opintojen ohjausta, tehokasta terveydenhuoltoa ja oppilashuoltoa.

Perusopetuksen päätyttyä nuorille on tarjottava riittävästi ammatillisen- ja lukiokoulutuksen aloituspaikkoja, kymppiluokkia ja ammattistartteja, etsivää nuorisotyötä sekä työpajatoimintaa. Mikäli ketju koulun ja työelämän välillä katkeaa, on nuorelle oltava tarjolla sosiaali- ja nuorisotyön yhteistyötä sekä nuorten yhteiskuntatakuun tehostettuja palveluja ja toimenpiteitä. Yhteiskuntatakuu turvaisi kolme kuukautta työttömänä olleelle nuorelle työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikan.

Uudenmaan Sosialidemokraatit vaatii oppisopimuskoulutuksen lisäämistä, valmentavaa ja ammatillista työvoimakoulutusta ja edelleen työvoimapoliittisten resurssien lisäämistä nuorisotyöttömyyden murtamiseksi. Hallituksen tulisi laajentaa nuorten yhteiskuntatakuujärjestelmä nykyisestä 25 ikävuodesta 30 ikävuoteen asti vastavalmistuneiden kohdalla. Piirijärjestö kannustaa kuntapäättäjiä omissa kunnissaan ottamaan käyttöön lisäkannustimia nuorten työllistämiseksi.

Uudenmaan Sosialidemokraattien piirikokous vaatii, että hälyttävän korkean työttömyysasteen ohella julkiseen keskusteluun nostetaan myös nuorten työssä jaksaminen.
Suomalaisten työuran pidentämistä on liian usein pohdittu ikääntyvien työntekijöiden työstäpoistumisiän näkökulmasta. Nuorten työttömyys ja epävarmuus tulevaisuudesta aiheuttaa paljon ennenaikaista eläköitymistä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi vuonna 2007 lähes 30 000 henkilöä. Heistä kolmasosa siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle lähinnä mielenterveydellisistä syistä. Vuonna 2007 kaikista mielenterveyden häiriöiden vuoksi eläkkeelle siirtyneistä alle 30-vuotiaita oli liki 2000. Liian moni nuori joutuu vaikeasta masennuksesta johtuen työkyvyttömyyseläkkeelle. Nuorten työkyvyttömyyden kasvu on edelleen hälyttävää. Uutta tulevaisuuden uskon kadottaneiden nuorten joukkoa ei voida sallia syntyvän.

Lisätietoja:
Jenny Lindborg, p. 050 491 1401, toiminnanjohtaja, Uudenmaan Sosialidemokraatit ry.
Esko Ranto, p. 050 537 8653, puheenjohtaja, Uudenmaan Sosialidemokraatit ry.