Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Pohjoismaiset demarijohtajat Tukholmassa: Yhteiset periaatteet maahanmuuttajien kotoutumiseksi

Ajankohtaista 08:47

Pohjoismaiset sosialidemokraattisten puolueiden puheenjohtajat kokoontuivat Tukholmassa 2.9.2016 Ruotsin pääministeri Stefan Lövenin toimiessa isäntänä. Suomesta kokoukseen osallistui SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

SAMAK

Työväenliikkeen pohjoismaisessa yhteistyökomitean SAMAK:ssa mukana olevat, Pohjoismaiden sosiaalidemokraattisten puolueiden puheenjohtajat tekivät Tukholmassa myös yhteisen kannanoton.

Yhteisessä kannanotossa todettiin:

Pohjoismaiden asema on vahva, mutta kansainvälinen tilanne herättää huolta täälläkin ja edellyttää poliittista johtajuutta ja uusia toimenpiteitä. Pohjoismaiset demarijohtajat haluavat:

 • Vauhdittaa ulkopoliittista keskustelua ja yhteistyötä sekä pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä.
 • Tehostaa työtä, niin että keskustellaan säännöllisesti EU:ssa käsiteltävistä asioista ja arvioidaan mahdollisuuksia tiivistää pohjoismaista yhteistyötä, jotta voidaan yhdessä tehdä aloitteita EU:ssa/Etassa.
 • Tehostaa vuoropuhelua, jotta vahvistetaan selkeämpää ja ennakoivampaa pohjoismaista profiilia kansainvälisissä yhteyksissä.
 • Kehitetään ja edistetään pohjoismaista mallia, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla tehokkuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja luottamus. Tämä on Pohjoismaiden tärkein voimavara, mikäli muutoksesta aiotaan selviytyä ja saada kaikki mukaan työelämään.

Pohjoismaiset demarijohtajat olivat kokouksessaan yksimielisiä siitä, että:

 • Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen perusedellytyksenä on pikainen pääsy työmarkkinoille tai työssä tarvittavaan koulutukseen.
 • On syytä jatkaa aktiivista toimintaa uutta työelämää edistävässä politiikassa, jossa hyödynnetään uuden teknologian sovellusten jakamistalouden mahdollisuudet.

SAMAKin asiantuntijaryhmän laatiman raportin pohjalta sd-johtajat totesivat seuraavien periaatteiden olevan ratkaisevan tärkeitä pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muiden heikkojen ryhmien integroimisessa työelämään:

 • Sosialidemokraateilla kaikissa pohjoismaissa on yhteinen lähtökohta tunnuslauseessa ”Jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeidensa mukaan”.
 • Demokratia, oikeusvaltio, yleismaailmalliset ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja yhtäläiset elinehdot sekä sukupuolten välinen tasa-arvo ovat yhteinen perusta.
 • Toteutamme ja vahvistamme työ- ja osaamislinjaa, emme matalapalkkalinjaa, integroidaksemme heikommassa lähtökohtatilanteessa olevat ryhmät työelämään.
 • Turvapaikanhakijoiden osaamisen ja mahdollisuudet työelämään rekrytoitumisen tulee aina pikaisesti selvittää, jotta he tulevat mukaan työelämään tai tarvittavaan koulutukseen.
 • Ajamme aktiivista ja kokonaisvaltaista politiikkaa yhdenvertaisuuden nimissä, emmekä hyväksy sitä, että alueet eriytyvät niin, että joillekin muodostuu suuria sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia.
 • Haluamme edistää avointa ja kunnioittavaa julkista keskustelua.
 • Haluamme vahvistaa järjestäytynyttä työelämää ja kolmikantayhteistyötä.
 • Haluamme jatkossa erityisiä tasa-arvotoimenpiteitä.

Lue koko julkilausuma