Pohjoismaiset demarijohtajat Tukholmassa: Yhteiset periaatteet maahanmuuttajien kotoutumiseksi

Ajankohtaista 08:47

Pohjoismaiset sosialidemokraattisten puolueiden puheenjohtajat kokoontuivat Tukholmassa 2.9.2016 Ruotsin pääministeri Stefan Lövenin toimiessa isäntänä. Suomesta kokoukseen osallistui SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

SAMAK

Työväenliikkeen pohjoismaisessa yhteistyökomitean SAMAK:ssa mukana olevat, Pohjoismaiden sosiaalidemokraattisten puolueiden puheenjohtajat tekivät Tukholmassa myös yhteisen kannanoton.

Yhteisessä kannanotossa todettiin:

Pohjoismaiden asema on vahva, mutta kansainvälinen tilanne herättää huolta täälläkin ja edellyttää poliittista johtajuutta ja uusia toimenpiteitä. Pohjoismaiset demarijohtajat haluavat:

 • Vauhdittaa ulkopoliittista keskustelua ja yhteistyötä sekä pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä.
 • Tehostaa työtä, niin että keskustellaan säännöllisesti EU:ssa käsiteltävistä asioista ja arvioidaan mahdollisuuksia tiivistää pohjoismaista yhteistyötä, jotta voidaan yhdessä tehdä aloitteita EU:ssa/Etassa.
 • Tehostaa vuoropuhelua, jotta vahvistetaan selkeämpää ja ennakoivampaa pohjoismaista profiilia kansainvälisissä yhteyksissä.
 • Kehitetään ja edistetään pohjoismaista mallia, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla tehokkuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja luottamus. Tämä on Pohjoismaiden tärkein voimavara, mikäli muutoksesta aiotaan selviytyä ja saada kaikki mukaan työelämään.

Pohjoismaiset demarijohtajat olivat kokouksessaan yksimielisiä siitä, että:

 • Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen perusedellytyksenä on pikainen pääsy työmarkkinoille tai työssä tarvittavaan koulutukseen.
 • On syytä jatkaa aktiivista toimintaa uutta työelämää edistävässä politiikassa, jossa hyödynnetään uuden teknologian sovellusten jakamistalouden mahdollisuudet.

SAMAKin asiantuntijaryhmän laatiman raportin pohjalta sd-johtajat totesivat seuraavien periaatteiden olevan ratkaisevan tärkeitä pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muiden heikkojen ryhmien integroimisessa työelämään:

 • Sosialidemokraateilla kaikissa pohjoismaissa on yhteinen lähtökohta tunnuslauseessa ”Jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeidensa mukaan”.
 • Demokratia, oikeusvaltio, yleismaailmalliset ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja yhtäläiset elinehdot sekä sukupuolten välinen tasa-arvo ovat yhteinen perusta.
 • Toteutamme ja vahvistamme työ- ja osaamislinjaa, emme matalapalkkalinjaa, integroidaksemme heikommassa lähtökohtatilanteessa olevat ryhmät työelämään.
 • Turvapaikanhakijoiden osaamisen ja mahdollisuudet työelämään rekrytoitumisen tulee aina pikaisesti selvittää, jotta he tulevat mukaan työelämään tai tarvittavaan koulutukseen.
 • Ajamme aktiivista ja kokonaisvaltaista politiikkaa yhdenvertaisuuden nimissä, emmekä hyväksy sitä, että alueet eriytyvät niin, että joillekin muodostuu suuria sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia.
 • Haluamme edistää avointa ja kunnioittavaa julkista keskustelua.
 • Haluamme vahvistaa järjestäytynyttä työelämää ja kolmikantayhteistyötä.
 • Haluamme jatkossa erityisiä tasa-arvotoimenpiteitä.

Lue koko julkilausuma