”Pohjoismaiden uusi kulttuurikanava ansaitsee hyvän valmistelutyön”

Ajankohtaista 09:39

Kansanedustaja, Pohjoismaiden neuvoston ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsen Tuula Peltonen toteaa Pohjoismaiden uuden kulttuurikanavan ansaitsevan hyvän valmistelutyön. Peltonen puhui asiasta keskiviikkona Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Islannissa.

Pohjoismainen uusi kulttuurin tv-kanava on tarkoitus perustaa tiiviinä lähetysteknisenä kanavayhteistyönä Pohjoismaiden yleisradioyhtiöiden kanssa, jolloin Arte Norden vastaisi kuuden tunnin ohjelmatarjonnasta jollakin yleisradioyhtiön pienemmällä kanavalla. Kansallisessa budjetissa hankkeen osalta puhutaan 3,7 miljoonasta eurosta. 50 % hankkeen rahoituksesta on tarkoitus hoitaa valtion budjetista. Ohjelma-aikaa maa saa tällä viikottain 8,4 tuntia.

– Pohjoismaiden kulttuurisia arvoja välittävä tv-kanava on hyvä keksintö, toteaa Peltonen. Kaikki, millä voimme poiketa valtavirrasta ja liiasta amerikkalaistumisesta tv-ohjelmiemme suhteen on toivottua kehitystä, samoin hanke on hyvä pohjoismaisten kielten oppimisen kannalta, sanoo Peltonen ja jatkaa kulttuurikanavan alkuun saattamiseksi pohdittujen arvojen olevan oikein ideaalisia. Näitä arvoja ovat muun muassa avoimuus, kunnioitus ja läheisyys, eli valmius kuunnella ja ottaa huomioon toisten mielipiteitä.

Valmistelutyö ei kuitenkaan Peltosen mukaan ole ollut sitä, mitä pitäisi. Valmistelutyöryhmästä muun muassa puuttuivat Suomen ja Islannin edustajat. Myöskään Suomen ja Ruotsin yleisradioiden johtajien kanssa ei ole käyty asiasta keskustelua.

– Haluaisin kovasti kannattaa tätä hanketta, mutta näen suurena puutteena sen, että valmistelutyössä ei nähdä aiheelliseksi kuulla kaikkia asianomaisia maita, toteaa Peltonen. Asiaa olisi myös paljon helpompi viedä eteenpäin kansallisissa parlamenteissa ja yleisradioyhtiöissä, jos asian valmisteluun otettaisiin vakavasti mukaan kaikki Pohjoismaat, sanoo Peltonen.

– Näen jatkokäsittelyssä tärkeänä kaikkien maiden Yleisradioiden keskusteluttamisen. Samoin Islannin ja Suomen edustajien tulee olla mukana jatketussa valmistelussa. Tavoite luoda ja välittää ohjelmia, joilla täytetään monikulttuurisen yleisön tarpeet, on kannatettava, Peltonen lisää lopuksi.