Pohjoismaiden neuvoston sosialidemokraatit: Pohjoismaiden tehostettava ilmastotyötään vahvistamalla hiilinielujen käyttöä

Ajankohtaista 12:24

Pohjoismaiden neuvoston sosialidemokraattinen ryhmä vaatii Pohjoismaita tehostamaan ilmastotyötään vahvistamalla hiilinielujen hyödyntämistä. Sosialidemokraattinen ryhmän mielestä Pohjoismaiden ilmastopolitiikan kansallisten suuntaviivojen tulisi painottaa hiilinielujen lisäämisen tärkeyttä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Ryhmä on jättänyt asiasta jäsenehdotuksen neuvoston käsiteltäväksi.

‒ Pohjoismaiden neuvoston sosialidemokraattisen ryhmän jäsenehdotus on ajankohtainen etenkin hallitustenvälisen ilmastopaneelin 1,5 asteen raportin julkistamisen jälkeen. Tarkoituksenmukaista on, että valtioita ja yrityksiä kannustettaisiin suorien päästöjen vähentämisen lisäksi myös kompensoimaan päästöjään. Siksi Pohjoismailla tulisikin olla yhteinen visio hiilinielujen roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa, kansanedustaja ja Pohjoismaiden neuvoston jäsen Erkki Tuomioja toteaa.

Sosialidemokraatit muistuttavat jäsenehdotuksessaan, että Pariisin sopimuksen mukaan ilman hiilidioksidipitoisuutta voidaan vähentää mahdollisimman tehokkaasti paitsi rajoittamalla päästöjä myös sitomalla hiiltä luonnollisella tavalla kasvillisuuteen eli luonnon omiin hiilinieluihin. Pohjoismaiden yhteisen kannan muodostaminen hiilinieluista mahdollistaisi toiminnan hiilinielujen edistämiseksi myös EU:n tasolla.

‒ Jäsenehdotuksessa esitetään, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaisi Pohjoismaiden ministerineuvostoa yhteistyössä EU:n kanssa sisällyttämään ilmastopäästöjen kompensoinnin vahvemmin myös kansainväliseen ilmastosopimukseen. Pohjoismaiden yhteinen kanta luo pohjan myös tälle työlle, Tuomioja jatkaa.