Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

PN: Suomi jälkijunassa – tutkinnot vertailukelpoisiksi

Ajankohtaista 12:12

Pohjoismaiden neuvoston kulttuurivaliokunta keskusteli Kööpenhaminan kokouksessaan 26.3. nuorten ja opiskelijoiden liikkuvuudesta ja siihen liittyvistä epäkohdista. Valiokunta päätti ryhtyä purkamaan nuorten ja opiskelijoiden kohtaamia rajaesteitä Pohjoismaissa. Erityisen tärkeä keino parantaa nuorten ja opiskelijoiden liikkumista Pohjoismaissa on tutkintojen vertailukelpoisuus. Tässä asiassa Suomi on jälkijunassa, sillä se on ainoa Euroopan maa, joka ei ole vielä käsitellyt ja hyväksynyt tutkintojen viitekehystä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus (2008/C111/01/EY) eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi (EQF) annettiin ensimmäistä kertaa jo 23.4.2008. Suomessa jo Koulutuksen kehittämissuunnitelmassa (KESU) 2007 – 2012 todettiin, että valmistellaan tutkintojen tuottaman ja muun osaamisen kuvaamiseen perustuva kansallinen viitekehys vuoteen 2010 mennessä. Myös vuosien 2011 – 2016 KESU:ssa kansainvälisyys, eurooppalaisella tasolla osaamisen vertailtavuus ja liikkuvuuden lisääminen ovat keskeisiä tavoitteita.

Ensimmäinen hallituksen esitys laiksi tutkintojen ja muun osaamisen kansallisesta viitekehyksestä HE 165/2010 annettiin eduskunnalle ja edelleen sivistysvaliokunnalle alkuvuodesta 2011. Silloin sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.) ei suostunut ottamaan asiaa valiokunnan käsittelyyn. Kataisen hallitus antoi eduskunnalle esityksen HE 38/2012 keväällä 2012, ja asia on yhä käsittelemättä Vahasalon jatkuvan jarruttelun johdosta.

Viitekehyksen puuttumisen johdosta muilla mailla ei ole tietoa Suomen tutkintojen sijoittumisesta eurooppalaiseen viitekehykseen. Tästä syystä opiskelijoilla ja tutkinnon suorittaneilla ei ole todistuksissaan kansainvälisesti vertailukelpoista informaatiota tutkinnon tasosta, mikä pahimmassa tapauksessa saattaa johtaa tilanteeseen, jossa tutkinto arvotetaan alemmaksi kuin se todellisuudessa on. 

Tulevaisuutemme kannalta on tärkeää, että suomalaiset tutkinnot pärjäävät kansainvälisesti, siksi me sosialidemokraatit Pohjoismaissa toimimme kansallisen viitekehyksen edistämisen puolesta. Toivottavasti myös Kokoomus ymmärtää kansainvälisyyden tärkeyden opiskelijoiden menestymiselle ja liittyy seuraamme edistämään sivistystä ja kansainvälisyyttä.

Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa 26.3.2015

Suomen sosialidemokraatit Pohjoismaiden neuvostossa

Tuula Peltonen

Eeva-Johanna Eloranta