Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Pilvi Torsti: Tulevaisuuden Suomen työelämässä koulutus on avainasemassa

Ajankohtaista 14:37

Työn murroksen ja suomalaisen yhteiskunnan kauniin yhdenvertaisuuslupauksen avainkysymys on, valmistaako koulutus nuoret siihen maailmaan, jossa he tulevat elämään. Nyt näin ei ole. Sdp on vuosia ajanut oppivelvollisuuden laajentamista ja toisen asteen aitoa maksuttomuutta. On nuorten kannalta tärkeää, että asia etenisi, summaa Pilvi Torsti, joka käytti SDP:n ryhmäpuheenvuoron valtioneuvoston tulevaisuusselonteon toisen, työelämää käsittelevän osan, käsittelyssä.

Oppivelvollisuuden laajentamisen  lisäksi toisena merkittävän koulutusuudistukseksi Torsti nosti laajan, ihmislähtöisen jatkuvan oppimisen mallin, jotta työn murroksen vaikutuksien keskellä ihmiset voivat luottaa tulevaisuuteen. Torstin mukaan sekä toisen asteen oppivelvollisuuden että jatkuvan oppimisen mallin osalta meillä alkaa olla kiire.

– Suurin työn murros on tapahtunut viimeisen 30 vuoden aikana, kun perusasteen työpaikkojen määrä on puolittunut kaksi kertaa. Tähän jo tapahtuneeseen työn murrokseen pitää viipymättä ottaa kantaa.

– Tulevaisuusselonteko nostaa laajasti esille jatkuvan oppimisen mallin kehittämistarpeen vastauksena työn murrokseen. Se on hyvä. Sdp:n näkemyksen mukaan laaja jatkuvan oppimisen malli on toisen asteen oppivelvollisuuden rinnalla työn murroksen myötä syntynyt uudistustarve koulutusjärjestelmään. Kuten tämä selonteko osoittaa, meillä alkaa olla kiire, Torsti muistuttaa.

– Tulevaisuusselonteon käsittelyssä korostuvat jatkuvan oppimisen kenttään liittyvät esitykset kuten koulutussetelit, korkeakoulujen jatkuvan oppimisen ohjelmat ja osaamistarpeen ennakointi sekä eriarvoisuuden vähentäminen ja inhimillisyyden vahvistaminen. Näihin on helppo yhtyä. Sdp:n eduskuntaryhmä pitää myös tärkeänä, että tulevaisuudessa tunnistetaan nykyistä monipuolisempi näkökulma työhön. Selonteon työkykyyn ja esimerkiksi osatyökykyisiin liittyvät huomiota ovat tärkeitä.

Torsti painotti Suomessa jo asuvien muualta muuttaneiden työllistymistä. Siitä ei juuri puhuta, vaikka näiden osaajien työttömyys säilyy korkeana. Näiden Suomessa jo olevien maahanmuuttajien tilanne kaipaisi merkittävää muutosta ja ratkaisisi selonteossa esiin nostettua työvoimatarvetta.

Aikamme suurimman tulevaisuuskysymyksen, ilmastokriisin yhteys työn murrokseen liittyy Torstin mukaan esimerkiksi yrityksen kykyyn sopeutua maailmaan, jossa ilmaston lämpeneminen pysäytetään 1,5 asteeseen. Tämän on yhteiskunnan kestävän kehityksen ja työllisyyden kannalta keskeinen kysymys. On tuettava uusiutuvaa toimintaa ja autettava sellaisia aloja, joissa työ ja liiketoiminta vähenee.

– Sdp on tarttunut tulevaisuushaasteeseen viimeisen puolentoista vuoden ajan ja rakentanut laajan tulevaisuuslinjan, joka perustuu YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteeseen, eli Agenda 2030 -visioon. Sdp:n tulevaisuuslinja vastaa siihen kysymykseen, jonka pääministeri on tämän selonteon käsittelyn aikana nostanut: Suomessa tarvittaisiin ylivaalikautinen pitkän aikavälin visio.

– Uskomme, että pitkäjänteinen työ myös lisää ihmisten luottamusta arkiseen oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että yhteiskunta kestää ja kannattelee myös silloin, kun ihminen kaipaa tukea. Sairas uskaltaa sairastaa ja silpputyöläinen ottaa työtä vastaan ilman pelkoa kannustinloukuista.