Piiraiselta lakialoite metsästyksen lyijyhaulikiellon muuttamiseksi

Ajankohtaista 13:10

Kansanedustaja, SDP:n puoluehallituksen jäsen Raimo Piirainen on tehnyt lakialoitteen metsästyslain muuttamiseksi. Tänään lähetekeskustelussa olevassa lakialoitteessa esitetään, että vesilintujen metsästys lyijyhauleilla sallittaisiin muualla paitsi kovan metsästyspaineen alaisilla vesilintujen muutonaikaisilla levähdysalueilla ja erityisillä linnunsuojelualueilla sekä valtakunnallisesti merkittävillä kosteikoilla.

– Niiden vesialueiden määrittämisen, joilla lyijyhaulikielto olisi voimassa, suorittaisivat paikalliset riistanhoitoyhdistykset, Piirainen ehdottaa.

Lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä kiellettiin vuonna 1996. Käyttökieltoa vesialueilla perusteltiin sillä, että haulikkometsästyksessä suurin osa hauleista lentää ohi maalin ja jää maastoon. Vesistöihin osuvat haulit painuvat pohjaan, josta vesilinnut saattavat saada niitä ravinnon mukana ruoansulatukseensa.

Piiraisen mukaan metsästäjien kokemukset osoittavat, että haavoittuneina luontoon jäävien vesilintujen määrä on lyijyhaulien käyttökiellon jälkeen kasvanut.

– Korvaavilla haulimateriaaleilla metsästettäessä vesilinnuista haavoittuu ja karkaa jopa puolet tilanteessa, jossa lyijyhaulit tuottaisivat kuoleman.

Piiraisen mukaan korvaavien haulimateriaalien käyttö tuottaa vesilinnuille eläinsuojelulain tarkoittamaa tarpeetonta kipua ja tuskaa.

Koska säännöksellä on ollut tarkoitus estää vesilintuja syömästä lyijyhauleja ravintonsa mukana, tulisikin lyijyhaulikielto Piiraisen mielestä rajata koskemaan tässä suhteessa merkityksellisiä alueita.