Piirainen: Synnytykset saavat jatkua Kajaanissa poikkeusluvalla

Ajankohtaista 16:17

SDP:n kansanedustaja Raimo Piirainen kiittelee perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun päätöstä myöntää poikkeuslupa jatkaa synnytystoimintaa Kainuun keskussairaalassa 31.12.2022 asti.

– Kainuun keskussairaalassa syntyi viime vuonna noin 550 lasta, eli asetuksessa määritelty tuhannen synnytyksen raja alittui ja keskussairaala joutui hakemaan poikkeuslupaa. Poikkeusluvan saaminen synnytysten jatkumiseksi on tärkeää kainuulaisten synnyttäjien potilasturvallisuuden kannalta, sillä synnytysmatkat ovat jo nykyisellään pitkiä. Lisäksi synnytysten määrän keskussairaalassa ennakoidaan tänä vuonna kasvavan, ennuste on noin 650 synnytystä, Piirainen sanoo.

– Tapasin eduskunnassa viime viikolla Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustajat yhdessä ministeri Kiurun kanssa. Olen iloinen, että ministeriössä on kuultu kainuulaisten huoli.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä on huomioitu meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistus ja sen vuoksi on pidetty tarkoituksenmukaisena myöntää lupa määräaikaisena 31.12.2022 asti.

Terveydenhuoltolain 50 pykälän 7 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään synnytystoiminnan määrää koskevista edellytyksistä. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää luvan poiketa kyseisistä edellytyksistä, jos se on tarpeen palvelun saavutettavuuden tai potilasturvallisuuden vuoksi.