Piirainen: Puhdas ympäristö on meidän kaikkien oikeus

Ajankohtaista 13:39

Suomalainen kaivostoiminta elää vahvaa nousukautta. Kaivosyhtiöstä on tullut kasvaessaan merkittäviä toimijoita, joilla täytyy olla toiminnastaan yhteiskunta- ja ympäristövastuu. Kaivosalan täytyy lunastaa ehtonsa ja saada ympäristölupien lisäksi laaja yhteiskunnallinen hyväksyntä. Kaivosten on pystyttävä elämään sopusoinnussa paikallisten asukkaiden ja ympäristön kanssa.

Ympäristöystävällistä kaivosta ei ole olemassakaan. Lähtökohtana pitää olla, että kaivokset aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Näissä toimissa ei ole vielä onnistunut Talvivaara. Talvivaaran ympäristöhaitat ovat olleet kainuulaisten aistittavissa lähialueen kivipölynä, Kajaaniin asti yltäneissä hajuhaitoissa ja vesistöissä tapahtuneissa muutoksissa.

Eivät kaivoksen ympäristöasiat näin huonolla tolalla saa olla. Talvivaaran aloittaessa toivottiin parasta ja iloittiin siitä, että Kainuun syrjäalue sai talouteensa piristysruiskeen. Talouden intressien edelle ovat kuitenkin vyöryneet yhtiön aiheuttamat ympäristöhaitat, jotka on nyt torjuttava määrätietoisesti. Tämä on meidän kaikkien oikeus. Ympäristöpainajaisen estämiseksi Talvivaara on ryhtynyt uusiin investointeihin ja yhtiön tilaamalta vedenpuhdistuslaitteistolta odotetaan paljon. Tästä kiitos Talvivaaralle, mutta menetetty luottamus saadaan takaisin vain näkyvillä, tuntuvilla ja mitatuilla tuloksilla.