Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Piirainen huutaa hallitusta apuun – Osmankajärvellä kriisi

Ajankohtaista 16:11

Kajaanilainen SDP:n kansanedustaja Raimo Piirainen huutaa hallitusta apuun: Kainuun Osamankajärvestä on vesi karkaamassa. Vedenpinta laski viime viikonloppuna 45 cm ja laskee edelleen.

-Kainuun ELY-keskus on tilanteen todennut, mutta pikaiset toimet odotuttavat. Nyt tarvitaan pikaisia toimia, ettei järvi kuivu. Ilmeisesti Kongasjoen niska on kulunut ja murtuu nyt yhä nopeammin. Ongelma suuri asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille, sanoo Piirainen.

-Ongelma ei ole tullut yllätyksenä. Se on tiedetty. Ennallistamiseen on jopa myönnetty hankerahoitusta, mutta AVI:n ympäristölupamaksu tuli hakijoille puskasta ja etenkin sen suuruus yllätti. Selvää on, ettei ilman poikkeustoimia Osamankajärvi säästy ilman luontoarvojen pilaantumista, tietää Piirainen.

-Tässä on esimerkki uittoajoilta, pikku jutusta, mutta hoitamattomana eskaloituu. Siksi olisi syytä olla rahasto, josta näitä tuhoja voitaisiin torjua. Sillä tämä ei varmaan jää viimeiseksi lajissaan. Palosuojelurahastosta voisi ottaa mallia, että akuutteihin tilanteisiin löytyisi nopea ratkaisu, hahmottelee Piirainen kirjallisessa kysymyksessään.

Kirjallinen kysymys

välittömistä toimista Kainuun Osmankajärven vedenpinnan äkillisestä laskusta johtuvien haittojen torjunnasta ja Kongasjoen niskan ennallistamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Uittosäännön purkamisen yhteydessä v.1981 Pohjois-Suomen vesioikeus hylkäsi vaatimuksen Kainuun Osmankajärvestä laskevan Kongasjokisuun entisöinnistä uittoa edeltävään tilaan. Vuosien kuluessa, erityisesti tulvakausina, jokisuun virtaus on kuluttanut alueelle kaksi voimakkaasti virtaavaa uomaa. Joen niskan, kynnyksen mekaaninen kuluminen on nyt aiheuttanut vedenpinnan hallitsemattoman, äkillisen laskun verrattuna vakiintuneeseen, vesioikeuden päätöksellään määräämään tilaan.

Virtaus jatkuu edelleen voimakkaana ja vesipinnan alaraja etääntyy rannoista uhaten vakavasti järven hyöty- ja virkistyskäyttöä sekä järven luontaista ekologista tilaa.

Nyt tilanne on heikentynyt katastrofaalisesti. Osmankajärven vesipinta laski 45 cm perjantain 19.6. ja maanantain 22.6.2020 välisenä aikana ja lasku jatkuu edelleen. Asiasta on ilmoitettu Kainuun ELY-keskukselle. Maanantaina 22.6.2020 ELY-keskuksen edustaja on käynyt paikalla toteamassa tilanteen.

Asukkaat, vapaa-ajanasukkaat ja Osamankajärven ts. Väyrylä-Kongaksen osakaskunta odottavat viranomaisilta nopeita toimenpiteitä tilanteen hallitsemiseksi ja järven tuhoutumisen välttämiseksi.

Väyrylä-Kongaksen osakaskunnan yksityisesti käynnistämä kunnostushanke ehtinee vaikuttaa asiaa vasta aikaisintaan vuonna 2022, mikäli toimille saadaan rahoitus ja AVI:n lupapäätös. Vedenpinnan nostolla eli pitämisellä vakiintuneessa korossa, turvattaisiin luonnonvaraisen kalannousu ylempiin jokiin, mihin suunnitellaan hanketta luonnonvaraisen kalannousulle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin välittömiin toimiin hallitus ryhtyy tämän paikallisen järvivesi- ja vesistökriisin ratkaisemiseksi,

millä välittömillä toimilla voidaan estää Kongasjoen niskan täydellinen murtuminen ja Osmankajärven käyttöarvon tuhoutumisen ja luonnon pilaantumisen sekä kalakannan häviämisen,

mihin lainsäädännöllisiin hankkeisiin hallitus ryhtyy, että vastuu, entisöintivelvoite ja taloudelliset kulut osoittautuvat vesiteiden rakentamisista hyödyn keränneille,

ryhtyykö hallitus toimiin vesistöjen ennallistamiseen kohdennetun luonnonsuojelurahaston luomiseksi ja

harkitseeko hallitus ennallistamisesta syntyvien ympäristölupamaksujen kohtuullistamista, kun kyseessä on elinkeinotoiminnasta syntyneiden haittojen torjunta?

 

Helsingissä 25.kesäkuuta 2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Raimo Piirainen /sd