Piirainen budjetista: Toimet kestäviä ja oikeudenmukaisia

Ajankohtaista 20:13

Suomalaiset äänestivät huhtikuussa muutoksen puolesta, joka on inhimillinen ja oikeudenmukainen. Kansanedustaja Raimo Piirainen (sd) on tyytyväinen Rinteen hallituksen ensimmäisen budjettiriihen tuloksiin.

– Rinteen hallitus näyttää nyt, mistä se on tehty: työstä ja kasvusta, ekologisesti kestävästä kehityksestä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. SDP:n mielestä nämä eivät ole vastakkaisia asioita, vaan toisiaan tukevia, sanoo valtiovarainvaliokunnan jäsen Piirainen.

– Suomalaiset äänestivät huhtikuun eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta. Kansalaisten viesti oli vahva ja selkeä: Nyt on aika rakentaa oikeudenmukaisempaa, inhimillisempää ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, jatkaa kajaanilainen Piirainen.

– Rinteen hallitus on nyt ryhtynyt toimeen. Hallitus esitteli tänään talousarvioesityksensä vuodelle 2020. Maatalouden sektorilla elintarvikeviennin edistämiseen ehdotetaan lisäpanostuksia, listaa Piirainen

– Vuonna 2020 tehtävien maatalouden uusien luomusitoumusten rahoitukseen ehdotetaan lisäpanostuksia sekä ympäristö- ja luonnonhaittakorvauksiin osoitetaan kertaluonteisesti merkittävät panostukset, listaa Piirainen tyytyväisenä. Hän on myös maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen sekä valtiovarainvaliokunnan maatalousjaoston jäsen.

– Kertaluonteisesti osoitetaan lisäksi rahoitusta maatalouden biokaasu- ja lannankäsittelyinvestointeihin, harvaanasutun maaseudun kehittämiseen ja kestävän ruokajärjestelmän toteuttamiseen ja ruokahävikin torjuntaan, sanoo Piirainen.

– Maatilatalouden kehittämisrahastoa lisäpääomitetaan kertaluontoisesti. Lisäksi osoitetaan kertaluontoisia panostuksia vesiensuojelun tehostamisohjelmaan vuonna 2020 ja ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeeseen, alleviivaa Piirainen.

– Hallitusohjelman mukaisesti budjetissa ehdotetaan turvattavaksi Välitä viljelijästä -toimintamallin jatkaminen. Mallin tavoitteena on ennaltaehkäistä viljelijöiden uupumista. Maatalouslomituksen ICT-järjestelmän uudistamiseen ehdotetaan kertaluonteista lisäpanostusta vuodelle 2020, ovat tärkeitä ja ajankohtaisia toimia Suomen pitämiseksi elintarvikeomavaraisena maana, päättää Piirainen.