Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Pienten erityisryhmien toiminta turvattava

Ajankohtaista 12:24

Sosialidemokraatit ovat jo pitkään esittäneet, että peruskoulun opetusryhmien maksimikoko pitäisi määritellä lailla. Yleisopetusryhmiin integroitavat erityistä tukea tarvitsevat oppilaat asettavat lisähaasteen myös opetusryhmien koon pienentämiselle.

Sivistysvaliokunnan sosialidemokraattiset kansanedustajat Tuula Peltonen, Ilkka Kantola ja Pauliina Viitamies vierailivat tiistaina Jyväskylässä Haukkarannan koulussa sekä keskiviikkona Jämsässä ammattiopistossa ja Vitikkalan koulussa. Haukkaranta on valtion erityisoppilaitos ja siten osa valtakunnallista palvelukeskusjärjestelmää. Vitikkalan koulussa on 15 yleisopetuksen sekä kahdeksan erityisopetuksen luokkaa. Koulussa toimii myös Starttiluokka, joka on oppimisvalmiuksia kehittävä pienluokka. Jämsän ammattiopistossa kansanedustajia kiinnosti ammattistarttiluokan toiminta.

– Haukkarannan erityisoppilaitoksen esittely osoitti konkreettisesti sen, että opetuksessa tarvitaan syväosaamista kohderyhmien tarpeista. Oppilaitoksen maailmassa tutuksi tulevat erityismenetelmät kuten viittomakieli, kuvakommunikaatiot ja strukturoitu oppimisympäristö mahdollistavat erityistä tukea tarvitsevan lapsen hyvän ”lähtöalustan” omalle oppimisen polulleen. Tehostetun tuen ja erityisen tuen organisointi ja resursointi sekä alueellisesti että valtakunnallisesti on huomioitava tulevissa koulutussuunnitelmissa, totesivat kansanedustajat vierailun yhteydessä. Kansanedustajat onnittelivat Haukkarantaa Valteri –ohjaus- ja keskuspaikaksi pääsemisestä sekä suunnitelmista yhdistää koulun toiminta Jyväskylän näkövammaisten koulun kanssa.

– Jämsän Vitikkalan starttiluokka on oiva esimerkki siitä, miten riittävä yksilöllinen tuki varhaisessa vaiheessa auttaa oppimisvalmiuksien kehittymistä. Mm. riittävän itsetunnon vahvistaminen ja yhteistyökyvyn kehittäminen ja positiivisten oppimiskokemusten saaminen ovat merkityksellisessä roolissa starttiluokan toiminnassa. Tulevassa erityisopetuksen lakimuutoksessa tulee SDP:n sivistysvaliokunnan jäsenten mielestä myös turvata yksilöllistä lapsen erityisvaikeuksista lähtevä pienryhmäopetus.

– Jämsän ammattiopisto taas on puolestaan määrätietoisesti kehittänyt opiskelijapalvelujaan ammattistartin ja muiden erityistehtävien osa-alueella. Ammattistartti tuo ammattioppijalle erinomaisen mahdollisuuden tarkistaa suuntaa ja hioa rauhassa oppimisen valmiuksia pienryhmässä mahdollistetun yksilöllisen tuen turvin, toteaa sivistysvaliokuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja ja erityisluokanopettaja Tuula Peltonen.

Oppilaitosvierailujen aikana purkautui huoli tulevaisuuden resurssien riittävyydestä. Perusopetuslain muutos tuo erityisopetuksen osalta vaatimuksia integraation kasvattamisesta ja tukiopetuksen lisäämisestä. Hallituksen esityksessä todetaan, että tämä uusi lakimuutos ei aiheuta kustannuksia. Tiedämme, että tarve samanaikaisopetukseen lisääntyy, tarvitaan opettajien täydennyskoulutusta, oppilashuollon työ lisääntyy ja myös opettajien työmäärä lausuntojen antamisessa kasvaa huomattavasti. Ehdotusten toteuttaminen on jo pelkästään heikon taloudellisen tilanteen takia vaikeaa. Miten kunnat, jotka lomauttavat opettajiaan voisivat lisätä tuntikehystä tukiopetukseen tai oppilashuoltotyöhön, kysyy Peltonen.