Pidemmät äitiyslomat Euroopalle

Ajankohtaista 14:11

– Euroopan parlamentti asettui tänään vahvemman sosiaalisen Euroopan puolelle, kun se hyväksyi uusitun raskaussuojeludirektiivin, arvioi Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari ( sd). Parlamentti kannattaa äitiysloman pidentämistä 20:een viikkoon. Tuolta ajalta naisten on määrä saada täysi palkka. Uudistukseen sisältyy myös kahden viikon pakollinen isyysloma.


– Parlamentti antoi vahvan signaalin pidemmän äitiysloman ja paremman taakanjaon puolesta. Vaikka äänestystulos ei olekaan välttämättä lopullinen sinetti direktiiville, siihen on suhtauduttava vakavasti jäsenmaissa, Jaakonsaari totesi äänestyksen jälkeen.


– Lakiluonnos pidentäisi myös Suomen äitiyslomaa kahdella viikolla nykyisestä 18 viikosta. Toisaalta parlamentti tuli vastaan sellaisia maita, joissa on käytössä pidemmät vanhempainvapaat ja hyväksyi tarkistuksia, joiden mukaan vanhempainvapaasta neljä viikkoa voidaan laskea äitiysvapaaksi.


– Pitkät äitiyslomat eivät saa johtaa naisten syrjintään työmarkkinoilla. Toivottavasti ne johtavat syntyvyyden nousuun.


– Toivottavasti äänestystulos antaa myös lisäpontta Suomen vanhempainvapaajärjestelmän uudistamiselle, jota pohditaan parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä.


Ennen kuin direktiivi hyväksytään, parlamentin ja jäsenmaita edustavan ministerineuvoston täytyy päästä asiassa yksimielisyyteen. Koska neuvoston ja parlamentin kannat eroavat toisistaan huomattavasti, neuvotteluista saattavat tulla pitkät ja puuroiset. Direktiivi tullee parlamentin toiseen käsittelyyn ensi vuoden puolella.