Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Perustuslaki ei ole poliittinen lyömäase

Ajankohtaista 14:59

Entinen kansanedustaja Kimmo Sasi (kok.) ehdottaa tuoreessa EVA:n julkaisussa Lain vartijat, Perustuslaki, mutta kenen käsissä on sen tulkinta, että perustuslaista poistettaisiin 124§. Pykälässä säädetään siitä, miten hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle.

”Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.”

Ehdotuksellaan Sasi liittyy kokoomuksen taholta viimeaikoina kuultuun perustuslakikritiikkiin. Kritiikin perusteeksi Sasi nostaa muutaman todellisen ja muutaman teoreettisen tilanteen, jossa perustuslain mainitun kohdan tulkinta johtaa absurdilta tuntuviin ratkaisuihin. Sasin tekemät johtopäätökset muutaman esimerkin valossa ovat liioiteltuja. Ongelmat yksityisen pysäköinnin valvonnan perustuslaillisuuden tulkinnassa eivät oikeuta vaatimusta perustuslain muuttamisesta. Oikeampi menettely on se, että valiokunta tarkan punninnan jälkeen tarkistaa aikaisempaa tulkintaansa merkittävästä julkisen vallan käytöstä silloin kun siihen näyttää olevan painavia syitä.

Sasi kritisoi myös muutosvastarintaa perustuslain tulkinnassa. On totta, että perustuslain tulkinta voi muuttua ajan ja yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Kuitenkin perustuslain asema säädöshierarkiassa edellyttää muita lakeja pysyvämpää asemaa. Perustuslaki heijastelee oikeusyhteisön perimmäisiä arvoja ja niiden toteutumista muussa lainsäädännössä.

Päinvastoin kuin Sasi väittää, Perustuslain 124§ on olemassa juuri kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi. Julkisen hallinnon tehtävistä ja toiminnan rajoista säädetään lailla. Lisäksi kaikkea julkista vallankäyttöä säätelee viranomaisvastuu. Näin pyritään varmistamaan se, että julkisessa hallinnossa noudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta ja käytetään yhteisiä resursseja yhteiseksi hyödyksi.

Perustuslain 18§:ssä säädettyä elinkeinovapautta ei voi Sasin tavoin tulkita vaatimukseksi yksityistää julkisia hallintotehtäviä. Elinkeinovapaudelle voidaan asettaa tavallisella lailla rajoituksia erityisesti silloin jos perusteena on kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan varjeleminen. Julkisten hallintotehtävien antamisessa muille kuin viranomaisille tulee noudattaa erityistä harkintaa, jotta kansalaisten oikeusturva ja yhdenvertaisuus eivät joudu vaaraan.

Kimmo Sasin kirjoittamassa opuksessa on myös ansiokasta analyysia perustuslakivaliokunnan toiminnasta. Suomalainen järjestelmä, jossa lakien perustuslain mukaisuutta arvioidaan ennakolta eikä vasta jälkeenpäin valtiosääntötuomioistuimessa, on Sasinkin mielestä edelleen käyttökelpoinen. Tähän on helppo yhtyä. Olisikin tärkeätä, että kokoomuksessa aikaisempaan tapaan pidettäisiin arvossa perustuslakia ja ylläpidettäisiin perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan arvovaltaa. Halpamainen valtiosääntöoppineiden asiantuntijoiden nimittely julkisuudessa ei ole osa rakentavaa keskustelua.

 

Ilkka Kantola

Maria Guzenina

Ville Skinnari