Personval vid FSD kongressen

Ajankohtaista 08:27

Steven Frostdahl och Camilla Grundström omvaldes enhälligt till ordförande och viceordförande på FSD kongressen i Pargas 23.10. Kongressen valde också en ny styrelse och distriktsfullmäktige.

 

Övriga styrelsemedlemmar 2012:

1.Christer Bogren, Malax

2. Johanna Överfors, Pedersöre
3. Jari Lehtivaara, Dalsbruk
4. Anita Spring, Tolkis
5. Holger Wickström, Karis
6. Folke Sundman, Helsingfors
7. Inger Östergård, Helsingfors
 
 

Valda till distriktsfullmäktige för 2012 – 2013:

 
Östra Nylands krets 3 medlemmar
Ordinarie:
1.    Kjell Grönqvist, Sibbo
2.     Matti Nuutti, Borgå
3.    Christer Bengts, Lovisa
 
Ersättare:
1.    Fjalar Sjölund, Tolkis
2.    Ove Blomqvist, Borgå
3.    Yvonne Wilenius, Lovisa
 
Helsingforsregionens krets 2 medlemmar
Ordinarie:
1. Olof Cantell, Helsingfors
2. Sven-Erik Nylund, Vanda
ersättare:
1. Inger Östergård, Helsingfors
2. Yngve Lindholm, Esbo
 
Västra Nylands krets 5 medlemmar
Ordinarie:
1.    Krister Sjöholm, Hangö
2.    Asta Seppänen, Ekenäs
3.    Nina Lindroos-Holmström, Pojo
4.    Viveca Lahti, Kyrkslätt
5.    Håkan Nurmi, Karis
 
Ersättare:
1. Stig Öhman, Hangö
2. Ulla-Brita Hjort, Ekenäs
3. Bjarne Holmström, Ingå
4. Raili Ledenius, Kyrkslätt
5. Lisbeth Lindström, Karis
 
 
Åbolands krets 2 ledamöter
Ordinarie:
1.    Gustav Wickström, Åbo
2.    Per Nordling, Väståboland
 
Ersättare
1. Anita Tuominen, Åbo
2. Nina Ström, Kimitoön
 
Södra Österbottens krets 3 medlemmar
Ordinarie:
1.    Karita Blom, Vasa
2.    Susann Sjöström, Malax
3.    Alf Hjerpe, Korsholm
 
Ersättare:
1. Carina Smeds, Vörå
2. Kari Häggblom, Kaskö
3. Erik Cederholm, Sundom
 
Norra Österbottens krets 5 medlemmar
Ordinarie
1.    Mikaela Dahlbacka, Kronoby
2.    Tor-Erik Johansson, Larsmo
3.    Bengt Kronqvist, Jakobstad
4.    Inger Englund, Nykarleby
5.    Johanna Överfors, Pedersöre
 
Ersättare:
1. Roy Sabel, Karleby
2. Bernhard Bredbacka, Larsmo
3. Jan Wenman, Jakobstad
4. Marika Holmberg, Nykarleby
5. Görel Bäckström, Vörå