Kasvu alkaa perheestä

Ohjelmatyö 15:38

Vauva ja vanhemmat

SDP:n perhepoliittinen tulevaisuusohjelma

Kasvu alkaa perheestä – Lapsi- ja perheystävälliseen yhteiskuntaan (2014)

Sosialidemokraattien mielestä yhteiskunta tarvitsee perhepolitiikkaa, koska

 • lapset kuuluvat elinvoimaiseen yhteiskuntaan
 • yhteiskunta tarvitsee lapsia ja perheitä tulevaisuuden rakentajina, onnistunut perhepolitiikka tuottaa hyvinvoivan seuraavan sukupolven
 • yhteiskunnalla on oma vastuunsa lasten ja perheiden hyvinvointiedellytysten luomisesta
 • perheen tarpeet ja elämäntilanteet vaihtelevat elinkaarella.

Sosialidemokraattinen perhepolitiikka perustuu seuraaville lähtökohdille:

 • Jokainen perhe on yhtä tärkeä ja oikea, perheet on tunnistettava ja tunnustettava
  yhdenvertaisesti ja täydellisessä tasa-arvossa kaikessa lainsäädännössä.
 • Perhepolitiikan tavoitteena on turvata lasten turvallinen kasvu ja perheiden hyvinvointi.
 • Perheet ovat kiinteisiin ihmissuhteisiin perustuvia huolenpidon ja kasvatuksen perusyksiköitä.
 • Perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen luo mahdollisuuksia, halukkuutta ja luottamusta ottaa vastuu uuden sukupolven kasvattamisesta.
 • Yhteiskunta turvaa lapsi- ja perhelähtöisesti toimivan palvelujärjestelmän.
 • Lapsi- ja perheystävällinen yhteiskunta toimii vahvassa kumppanuudessa kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen kanssa.
 • Yhteiskunta kohdentaa kaikissa tilanteissa lapsiperheille riittävän taloudellisen tuen.
 • Lasten saaminen ja kasvattaminen eivät saa aiheuttaa perheille kohtuutonta taloudellista lisärasitetta.

Tutustu ohjelmaan (Google Drive)