Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Penny: Ilman rauhaa muut ongelmamme ovat mitättömiä

Ajankohtaista, Periaatetyöryhmän blogi 12:28

Ilman rauhaa muut ongelmamme ovat mitättömiä

Aloitin koulun samana syksynä, kun Berliinin muuri murtui. En muista itse tapahtumaa, mutta se vaikutti vahvasti sekä minun että koko ikäpolveni yhteiskuntakäsitykseen ja maailmankuvaan. Historian loppu ja pysyvän rauhan mahdollisuus – jopa hetken päästä alkavan laman keskellä – oli vahva. Meitä edeltävien sukupolvien itse koetun sodan tai Kylmän sodan läsnäolon aiheuttama sodan pelko ei koskettanut meitä samoin, rauhaa oli ja on helppo pitää itsestäänselvyytenä.

Tänä keväänä heräsin tähän omaan ja monien ikätovereideni kokemukseen rauhasta normina uudella tavalla. SDP:n periaatejulistustyön myötä olemme käyneet keskustelua erilaisissa tilaisuuksissa eri ikäpolvien kanssa keskeisistä arvoista ja tavoitteista. Kysyttäessä tärkeimpiä tavoitteita, joita liikkeellämme on oltava, erityisesti nuoret mainitsevat rauhan säännöllisesti. Se nousee esiin eri muodoissa ja yhteyksissä. Se on ilmastonmuutoksesta johtuvaa konfliktien riskiä, terrorismin uhan ja monenkeskisen sopimisen rapautumisen kautta uhkaavaa rauhattomuutta tai se näkyy tulevaisuuden ideaalimaailman keskeisenä elementtinä. Rauha tai sen puute halutaan arvoista lähtevän tavoitekeskustelun keskiöön.

Syy tähän on looginen. Kun itse kasvoin Kylmän sodan päättymisen ja sitä seuranneen toivon ilmapiirissä, ovat nykyiset nuoret kasvaneet yhteiskunnalliseen tietoisuuteensa terrorismin, konfliktien ja pelkoretoriikan aikakaudella. Heille konfliktit, vaikka kaukana niin kuitenkin läsnäolevina ja toistuvina, ovat normi.

Kevään keskusteluissa onkin ollut vahva minua vanhempien ja nuorempien sukupolvien utopioiden kohtaamisen kokemus. Toiveena on rauha maailmassa ja sen turvin kyky vastata muihin haasteisiin. Ilman rauhaa muut ongelmamme ovat mitättömiä.

Rauhan saavuttaminen tai sen menettämisen torjuminen nostaa tehtävälistalle moninaisen joukon muita asioita. Näistä kiireellisimpiä on ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuomat ongelmat, jotka ovat vielä nyt juuri ja juuri torjuttavissa, kohta enää hillittävissä ja pian vain sopeuduttavissa. Hallitsematon ilmastonmuutos tulee tuomaan mukanaan köyhyyttä ja nälkää, eriarvoisuutta, konflikteja ja muuttoliikkeitä volyymeilla, mitä emme ole aiemmin kokeneet.

Talouskriisit ja niitä seuraava osattomuus, työttömyys ja toivottomuus on erinomaista kasvualustaa ääriliikkeille, niin Euroopassa kuin muuallakin. Näitä ei torjuta hyväksymällä ääriliikkeiden vaatimuksia, vaan vastaamalla toivottomuuden syihin, työttömyyteen, osattomuuteen ja toivottomuuteen.

Pelkoon ja turvattomuuteen ei voi vastata kestävästi lisäämällä aseita, sulkemalla rajoja tai tinkimällä kansainvälisten sopimusten velvoitteista, vaan luomalla työtä, mahdollisuuksia ja suojelemalla rauhaa kaikkialla, kaikille.

Tavoite rauhasta onkin saavutettavissa kestävästi vain, mikäli pystymme vastaamaan niihin megatrendeihin, joita maailma eteemme heittää. Tätä ei voi tehdä yksin, vaan tarvitsemme kansainvälistä yhteisöä ja loputtomasti halua löytää ratkaisuja, jotka toimivat kaikille. Koska jos olemme Euroopassa huolissamme vaikkapa pakolaisuudesta, paras – ja sosialidemokraattisen arvopohjan perusteella myös ainoa – keino vastata siihen on rakentaa rauhaa, luoda kasvua ja työtä ja torjua ilmastonmuutosta globaalisti.

Ja samalla kun etsimme globaaleja ratkaisuja, on näiden kysymysten näyttävä myös kaikilla muilla tekemisen tasoilla, myös omassa poliittisessa arjessamme. Siksi kestävän kehityksen tavoitteiden nostaminen oman ohjelmatyömme kärkeen on viisasta ja välttämätöntä. Kun kirjoitamme periaatejulistusta SDP:lle, luomme arvokarttaa ja ohjekirjaa itsemme sijaan tuleville sukupolville. Siksi nuorten äänen, toiveiden ja visioiden kuuluminen on niin tärkeää. Ja se ääni velvoittaa meitä palaamaan juurillemme rauhanliikkeenä.

Periaatetyöryhmän toinen puheenjohtaja
Kaisa Penny