Peltonen: Vaativaan erityisopetukseen tuleva lisäresurssi enemmän kuin tarpeen

Ajankohtaista 07:14

Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti eilen haettavaksi yhteensä 10 miljoonaa euroa valtionavustusta koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja vaativaan erityisopetukseen liittyvään opettajien ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen. Kansanedustaja Peltonen kiittää opetusministeri Krista Kiurua tästä mainiosta päätöksestä.

– Vuoden 2011 alusta voimaan tullut tehostettua ja erityistä tukea koskeva perusopetuslain muutos, jonka tavoitteena on vahvistaa oppilaalle suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti annettavaa varhaista ja ennalta ehkäisevää oppimisen ja kasvun tukea, vaikuttaa suuresti koulujen arkeen. Lain hengen mukaan oppilaiden on päästävä lähikouluun ja erityistä tukea tarvitsevien on voitava opiskella integroituna yleisopetuksen ryhmässä. Tämä asettaa vaatimuksia niin opettajille kuin koulunkäynninohjaajille. Siksi on erittäin perusteltua, että myönnetään erityisavustusta koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja opetushenkilöstön koulutukseen niiden oppilaiden tueksi, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia, autismin kirjoa tai muuta monitarpeisuutta, sanoo SDP:n kansanedustaja Tuula Peltonen, joka on itsekin erityisluokanopettaja ammatiltaan. 

Avustus koskee myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. Opetuksen järjestäjät voivat hakea ministeriöltä erityisavustusta 16.3. mennessä.

Peltonen kiittää myös ministeri Kiurun ratkaisua asettaa työryhmä pohtimaan vaativan tuen kehittämistä. Sen tehtävä kattaa sairaalaopetusyksiköiden, kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten laitos- ja erityiskoulujen tarjoaman opetuksen ja koulunkäynnin, joilla on opetuksen järjestämislupa. Näiden opetuksen piirissä on moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa, koulunkäyntiinsä ja kuntoutumiseensa saavia oppilaita, joilla on vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismia. Lisäksi ryhmään saattaa kuulua ns. kotiopetuksessa olevia lapsia ja nuoria sekä opetuksen ulkopuolelle jätettyjä ja jääneitä lapsia.

Työryhmän tehtävänä on arvioida lainsäädännön kehittämistarvetta. Lisäksi sen tulee selvittää oppivelvollisuusiän ylittäneiden, ilman päättötodistusta jääneiden nuorten määrää ja syitä sekä tehdä esitys päättötodistuksen suorittamisen edellyttämistä lainsäädännöllisistä ja rahoitustarpeista. Tehtävänantoon kuuluu myös kehittää joustavaa koulupolkua ja sen nivelvaiheita varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja sieltä toiselle asteelle ja työelämään. Ryhmän tehtäväksi on annettu myös pohtia toimenpiteitä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi.

– Työryhmän tehtävä on laajuudeltaan hyvin vaativa, mutta tärkeä. On hyvä, että mietitään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten koulutusasioita kokonaisuutena, Peltonen sanoo.