Peltonen: PISA-tuloksista vauhtia peruskoulun päivitykseen

Ajankohtaista 13:45

SDP:n sivistysvaliokuntavastaava Tuula Peltonen pitää tietoja suomalaisten koululaisten PISA-tulosten heikkenemisestä mahdollisuutena herätä välittömiin toimenpiteisiin. Tutkimuksesta nousee esille suuri tarve panostaa tasa-arvon toteutumiseen koulutuksessamme.

– Suomeen on alkanut syntyä kouluja joiden tulokset jäävät alle kansainvälisen keskiarvon. On tärkeää, että olemme jo ryhtyneet puuttumaan niihin asioihin, joilla lapsen tuleva koulumenestys ja opinpolku turvataan eikä sen anneta määräytyä sen perusteella mikä on hänen taustansa tai mitä koulua hän käy, toteaa Peltonen.

PISA2012 jatkaa trendiä, joka on ollut havaittavissa jo aiemmissa tutkimustuloksissa. Nuorimpien vastaajien oppimistulokset ovat heikentyneet, ja sosioekonomiseen taustaan pohjautuvat erot kasvaneet myös kansainvälisessä aikuistutkimuksessa joka julkaistiin aiemmin syksyllä.

– Tämä kertoo selvää säveltä siitä, että nyt tarvitaan yhteiskunnallista ryhtiliikettä, jossa pannaan koulut kuntoon niin, että jokainen vanhempi ja lapsi voi olla varma laadukkaasta opetuksesta.

Peltosen mukaan kyse on myös asenteista koulunkäyntiä kohtaan sekä sellaisesta opetuksesta, joka kykenee herättämään oppilaissa halun oppia ja opiskella. On selkeytettävä oppimisen sisältöjä, jotta ne mahdollisimman hyvin vastaisivat niihin tarpeisiin, joita tulevat työelämään siirtyjät oikeasti tarvitsevat. Sitä kautta löytyy myös motivaatio.

– Tutkimus osoittaa kouriintuntuvasti myös opiskelumotivaation merkityksen tulosten kannalta. Pidän tärkeänä, että pedagogiikkaa uudistetaan siten, että se kykenee entistä paremmin ruokkimaan jokaisessa lapsessa ja nuoressa olemassa olevaa oppimisen iloa. Tärkeää on myös tukea opettajia tässä työssä, toteaa Peltonen lopuksi.