Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Peltonen: Peruskoulujen rankinglistat eivät kuulu Suomeen

Ajankohtaista 13:34

SDP:n kansanedustaja Tuula Peltonen moittii opetusministeriön tuntijakotyöryhmän esityksiä. Työryhmä luovuttaa raporttinsa opetusministeri Henna Virkkuselle (kok.) tiistaina 1.6.

– Työryhmä esittää määriteltäviksi oppiaineisiin ja oppiainekokonaisuuksiin osaamisen kriteerit, jotka määrittelisivät osaamisen tason suhteessa opetuksen tavoitteisiin ja toisivat myös Suomeen peruskoulujen rankinginlistat. Tällainen ratkaisu muodostaisi eritasoisia oppilasryhmiä perusopetuksen kolmannelta vuosiluokalta lähtien, leimaisi oppilaita yksipuolisin opetuksen järjestäjän päättämin perustein tiedoiltaan ja taidoiltaan hyviksi ja huonoiksi ja luokittelisi koulun eri oppiaineet tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin, toteaa Peltonen.

Peltonen toteaa, että työryhmän esittämän painotetun opetuksen järjestäminen merkitsee tasokurssijärjestelmän rakentumista perusopetukseen, johtaa voimakkaaseen oppilaiden, koulujen ja maan eri alueiden eriarvoistumiseen ja paluuta rinnakkaiskoulujärjestelmään.

– Kuntien mahdollisuudet tarjota valinnaisia ja syventäviä oppimääriä vaihtelevat kuitenkin hyvin suuresti heikosta kuntatalouden tilanteesta johtuen. Ehdotus lisäisi entisestään alueellista eriarvoisuutta ja koulujen välisiä eroja ja romuttaisi kansainvälisestikin loistavan suomalaisen peruskoulun.

– Ehdotusten taloudellisten ja muiden vaikutusten arviointi on tehty erittäin puutteellisesti ja on epärealistinen. Sosialidemokraatit huomauttavat, että työryhmän ehdotukset aiheuttavat huomattavia lisäkustannuksia sekä valtiolle että opetuksen järjestäjille. Työryhmä ei ole arvioinut ehdotusten vaikutuksia opettajankoulutuksen määrälliseen mitoitukseen eikä vaikutuksia opetustoimen henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutukseen. Muutoinkin kustannusvaikutusten ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi on olematonta.

Peltosen mukaan työryhmän esitys opetussuunnitelman aseman vahvistamisesta loukkaa opettajien ammattitaitoa ja ylittää toimeksiantonsa valtuudet.

– Ehdotukset eivät sovi perusopetuksen laatuajatteluun, jonka keskeinen perusta on laadukas opettajankoulutus ja sen tuottama korkea opettajan ammattitaito. Ongelmallista on myös se, että porvaripuolueet ovat työryhmässä jo esittäneet perusopetuksen kokonaisuusuudistusta, joka on toimeksiannon, hallitusohjelman sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vastainen. Valmistelua ei yksinkertaisesti voi toteuttaa näin lyhyellä valmisteluajalla ja se edellyttäisi huomattavasti kattavampaa tietoperustaa säädösvalmistelun perustaksi.