Peltonen kysyy polttoaineveron palautejärjestelmästä

Ajankohtaista 10:12

Kansanedustaja Tuula Peltonen jätti ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen 9. heinäkuuta koskien polttoaineveron palautejärjestelmän luomista. Kansanedustaja Peltonen pitää tärkeänä, että tämä hallitus kiinnittäisi huomiota joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksien parantamiseen ja liikenneyrittäjien asemaan. Tällä hetkellä kannattavuusongelmien kanssa taistelee esimerkiksi bussiliikenneala.

– Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassamme bussiliikenne on korvaamattoman tärkeä liikennemuoto. Bussiliikenteen polttoainekustannukset ovat tällä hetkellä Suomessa noin 270 miljoonaa euroa. Polttoaineveroina kerätään noin 70 miljoonaa euroa ja arvonlisäveroina noin 46 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 alussa bussitoimialalle tullut yli 20 miljoonan euron lisätaakka dieselöljyn veroratkaisusta on raskas isku toimialan kannattavuudelle, painottaa Peltonen.

Tilastokeskuksen mukaan bussiliikenteen kokonaiskustannukset ovat nousseet vuodesta 2005 tähän vuoteen mennessä jo noin 27 prosenttia. Samanaikaisesti myös joukkoliikenteen julkinen rahoitus on vähentynyt. Valtion veronkorotusten maksajiksi joutuvat lopulta matkustajat, joihin lippuhintojen korotukset sekä vuorotarjonnan väheneminen väistämättä vaikuttavat. Toisaalta maksajiksi joutuvat myös kunnat, jotka monin tavoin rahoittavat joukkoliikennettä järjestämällä koulukuljetuksia sekä alentamalla asiakkaan maksettavaksi jääviä kustannuksia kaupunki-, seutu- ja työmatkajärjestelmillä.

Kansanedustaja Peltonen jätti ministerin vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Miten hallitus aikoo ottaa huomioon joukkoliikenneyrittäjien aseman ja turvata yritysten toimintaedellytykset? Onko hallituksella tarkoitus laatia kokonaisselvitys joukkoliikenteen verotuksen vaikutuksista valtion ja kuntien talouteen? Onko hallituksella aikomus selvittää mahdollisuuksia luoda järjestelmä, jossa bussiliikenteen maksaman polttoaineveron vaikutuksia lievennettäisiin esimerkiksi niin sanotulla verotilimenettelyllä, tai muulla vastaavalla tavalla, jossa polttoainevero voitaisiin palauttaa bussiliikenteelle?

Lisätietoja:
Tuula Peltonen, 050 512 2156, tuula.peltonen(at)eduskunta.fi