Peltonen: Koulutuksen tasa-arvoon on panostettu vaikeasta taloustilanteesta huolimatta

Ajankohtaista 14:00

SDP:n kansanedustaja Tuula Peltonen ihmettelee Keskustan moitteita koulutuksen laadun ja tasa-arvon murentamisesta. 

– Tällä hallituskaudella on panostettu koulutukselliseen tasa-arvoon ennen näkemättömän paljon vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta, Peltonen sanoo. Tasa-arvoa on edistetty mm. ryhmäkokojen pienentämiseen myönnetyillä avustuksilla, jakamalla tasa-arvorahaa kouluihin vuodesta 2013 alkaen ensimmäistä kertaa eduskunnan historiassa, lisäämällä koulutuspaikkoja ja sitomalla opintotuki indeksiin.

Nykyisessä taloustilanteessa on pystyttävä voimistamaan taloudellisesti kantokykyisiä ja vahvoja opetuksen järjestäjiä. Peltosen mukaan kyse on nimenomaan toiminnan ja rakenteen kehittämisestä, jota on perusteltua tehdä aika ajoin ja nimenomaan juuri nyt.

– Järjestäjäverkko ja rakenteellinen uudistus on kokonaisuus. On syytä tehdä kokonaisarvio vuosikymmenien kuluessa epäyhtenäisesti muodostuneesta järjestäjäverkosta, jotta rakenteellisesta uudistuksesta saadaan mahdollisimman paljon hyötyä koko Suomen osalta, Peltonen huomauttaa.

Säästöjä haetaan mm. henkilöstön, laitteiden käytön, ICT:n, hallinnon yhteisestä hyödyntämisestä. Rahoitusuudistus palkitsee oppilaitoksia jatkossa entistä paremmin tuloksellisuudesta.

Peltosen mukaan uudistuksella katsotaan tulevaisuuteen. 

– Tiedämme tämän hetken haasteet taloutemme vakauttamisessa. Nyt jos koskaan on aika koota koulutuskenttä siihen tilaan, että sillä on kantokykyä ja mahdollisuuksia myös vuosien päästä, Peltonen sanoi puheessaan.

Peltosen mukaan Keskustallakin on talouden tasapainotuksen tarve tiedossa.

–Keskusta itse on esittänyt valtiontalouden tasapainottamiseksi 2 miljardin euron menoleikkauksia. Keskustan varjobudjetissa koulutuspoliittiset esitykset loistivat poissaolollaan.  Olisi kiinnostava kuulla, mistä keskusta aikoo esittämänsä säästöt ottaa? Peltonen kysyy.