Pelastetaan lehdistö – alennetaan alv

Ajankohtaista 07:46

Kotimaiset sisällöntuottajat tarvitsevat reilut kilpailuedellytykset globaalien toimijoiden puristuksessa. Vuonna 2012 voimaan tullut veronkorotuksen ajoitus oli huono. Hintojen nousu, taantuma ja digitalisoituminen yhdessä ovat ajaneen media-alan ahdinkoon.

– Lehtitilausten veronalennusta puoltavat nyt poikkeuksellisen painavat syyt. Tulee miettiä, voidaanko lehtitilausten verorasitusta keventää. EU-tasolla alin hyväksytty verokanta eli 5 prosenttia voisi olla hyvä lähtökohta, ehdottaa kansanedustaja, Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Päivi Lipponen.

Suomessa usko painettuun sanaan on ollut vahvaa. Tiedonvälitys on demokratian tae. Mediakentän sisällöt digitalisoituvat. Suomalaisen tiedonvälityksen ja laatujournalismin säilymisen kannalta keskeinen asia on digitaalisten mediasisältöjen arvonlisäverokanta.

– Pitää miettiä, voidaanko myös sitä alentaa? Lisäksi on kehitettävä liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat kotimaisen journalismin ja sisällön tuotannon jatkossakin, Lipponen miettii.

Suomi on sitoutunut arvonlisäverotuksessa sovellettaviin verokantoihin EU:ssa.  Suomella ei ole kansallisin päätöksin oikeutta soveltaa alennettuja verokantoja muihin kuin direktiivillä sovittuihin tavaroihin ja palveluihin. Sähköiset tuotteet ovat sähköisiä palveluja, joihin EU direktiivin mukaan ei saa soveltaa alennettua verokantaa. Tämän vuoksi paperilehtien ja sähköisten lehtien arvonlisäverokohtelu on erilaista.

– Hyvä päätöksenteko edellyttää, että päätösten vaikutuksia tarkastellaan ja muutetaan tarvittaessa, painottaa Lipponen.

Euroopan unionin neuvosto on arvonlisäveron tulevaisuutta koskevissa päätelmissä sitoutunut tarkastelemaan komission arvioinnin tuloksia. Arvonlisäverodirektiivin muutos edellyttää jäsenvaltioiden yksimielistä päätöstä.

– Neuvostossa käydyt alustavat keskustelut paljastavat, että neuvottelut alennettujen verokantojen muuttamisesta ovat vaikeat ja kestävät kauan. Periksi ei kuitenkaan saa antaa.