Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Parlamentti hyväksyi EU:n budjetin vuodelle 2011

Ajankohtaista 08:50

Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n vuoden 2011 budjetin täysistunnossaan Strasbourgissa. Hyväksytty budjetti sisältää suurimman osan parlamentin päätavoitteista, mutta ottaa samalla huomioon neuvoston asettamat rajoitukset.


Parlamentti hyväksyi komission 26. marraskuuta budjettiluonnoksessaan esittämät kokonaisluvut: 141,8 miljardia euroa maksusitoumuksina ja 126,5 miljardia euroa maksumääräyksinä.
Lisäksi neuvoston, parlamentin ja komission välillä on sopimus, että mikäli EU:n laillisten velvollisuuksien täyttämiseen tarvitaan lisärahoitusta, vuoden 2011 aikana tehdään lisäbudjetteja, koska EU:n budjetti ei voi lain mukaan olla alijäämäinen.


Joitakin esimerkkejä budjetista (kaikki luvut ovat maksusitoumuksia)


1a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky: parlamentti sai lisää rahaa elinikäisen oppimisen ohjelmalle (+ 18 miljoonaa euroa), kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmalle (+ 10 miljoonaa euroa) sekä älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmalle (+ 10 miljoonaa euroa)
1b Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio: parlamentti lisäsi uuden 2,5 miljoonan euron linjauksen Itämeri-ohjelmalle nimeltä ”Tekninen apu EU:n Itämeren aluetta koskevalle strategialle ja sitä koskeva tiedotus sekä tietämyksen lisääminen makroalueita koskevasta strategiasta”
2 Luonnonvarojen suojelu ja hoito: 6,7 miljoonan euron lisäys ympäristöalan rahoitusvälineeseen Life+ -ohjelmaan ja 2 miljoonan euron lisäys kalavarojen hoidon tukemiseen
3a Vapaus, turvallisuus ja oikeus: 2,35 miljoonan euron lisäys Daphne-ohjelmalle naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja 1 miljoonan euron lisäys terrorismin ehkäisemiseen
3b Kansalaisuus: 4 miljoonan lisäys vuotuisiin erityistapahtumiin (Special Olympics -maailmankisat Ateenassa) ja 3 miljoonan euron lisäys nuorisotoimintaohjelmaan
4 EU kansainvälisenä toimijana: 100 miljoonan euron lisäys Euroopan naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaan liittyvään rahoitusapuun Palestiinalle, rauhanprosessille ja UNRWA:lle.