Parlamentti hyväksyi EU:n budjetin vuodelle 2011

Ajankohtaista 08:50

Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n vuoden 2011 budjetin täysistunnossaan Strasbourgissa. Hyväksytty budjetti sisältää suurimman osan parlamentin päätavoitteista, mutta ottaa samalla huomioon neuvoston asettamat rajoitukset.


Parlamentti hyväksyi komission 26. marraskuuta budjettiluonnoksessaan esittämät kokonaisluvut: 141,8 miljardia euroa maksusitoumuksina ja 126,5 miljardia euroa maksumääräyksinä.
Lisäksi neuvoston, parlamentin ja komission välillä on sopimus, että mikäli EU:n laillisten velvollisuuksien täyttämiseen tarvitaan lisärahoitusta, vuoden 2011 aikana tehdään lisäbudjetteja, koska EU:n budjetti ei voi lain mukaan olla alijäämäinen.


Joitakin esimerkkejä budjetista (kaikki luvut ovat maksusitoumuksia)


1a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky: parlamentti sai lisää rahaa elinikäisen oppimisen ohjelmalle (+ 18 miljoonaa euroa), kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmalle (+ 10 miljoonaa euroa) sekä älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmalle (+ 10 miljoonaa euroa)
1b Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio: parlamentti lisäsi uuden 2,5 miljoonan euron linjauksen Itämeri-ohjelmalle nimeltä ”Tekninen apu EU:n Itämeren aluetta koskevalle strategialle ja sitä koskeva tiedotus sekä tietämyksen lisääminen makroalueita koskevasta strategiasta”
2 Luonnonvarojen suojelu ja hoito: 6,7 miljoonan euron lisäys ympäristöalan rahoitusvälineeseen Life+ -ohjelmaan ja 2 miljoonan euron lisäys kalavarojen hoidon tukemiseen
3a Vapaus, turvallisuus ja oikeus: 2,35 miljoonan euron lisäys Daphne-ohjelmalle naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja 1 miljoonan euron lisäys terrorismin ehkäisemiseen
3b Kansalaisuus: 4 miljoonan lisäys vuotuisiin erityistapahtumiin (Special Olympics -maailmankisat Ateenassa) ja 3 miljoonan euron lisäys nuorisotoimintaohjelmaan
4 EU kansainvälisenä toimijana: 100 miljoonan euron lisäys Euroopan naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaan liittyvään rahoitusapuun Palestiinalle, rauhanprosessille ja UNRWA:lle.