Pankit ja sijoittajat vastuuseen

Ajankohtaista 11:33

Pankkien ja suursijoittajien valtavasta riskinotosta alkanut rahoituskriisi jatkuu Euroopan Unionissa. Kreikka ja Irlanti ovat joutuneet antautumaan kohoavien korkojen edessä. Näiden maiden julkisen talouden alijäämän rahoitus tapahtuu Kansainvälisen valuuttarahaston ja EU:n sekä EU:n jäsenmaiden antaman lainoituksen kautta.

Päinvastaisista vakuutteluista huolimatta kriisi ei osoita laantumisen merkkejä. Ennestään velkaantuneiden Etelä-Euroopan valtiontalouksien lainojen korot pysyvät korkealla. Uusia korkoennätyksiä on nähty kuluvan maaliskuun aikana. Kreikan talous supistuu edelleen ja valtiontalouden velkaantumisen pysäyttämistä koskevat tavoitteet eivät ole toteutuneet. Viime tiedot kertovat, että Portugali on ajautunut hallituskriisiin, markkinoilta tuleva rahoitus on loppumassa ja maa joutuu pyytämään rahoitusta Kansainväliseltä Valuuttarahastolta sekä Euroopan Unionilta.

SDP:n puoluehallitus toteaa, että rahoituskriisissä on tultu johtopäätösten aikaan. Keskeisin johtopäätös on, että veronmaksajien varojen jatkuva pumppaaminen suuria riskejä ottaneiden pankkien sekä muiden sijoittajien pelastamiseksi ei toimi. SDP on huolestunut kehityksestä, jossa veronmaksajien rahoitus lisääntyy olosuhteissa, joissa todennäköisyys velkasaneeraukseen koko ajan kasvaa.

SDP:n puoluehallitus vaatii perusteellista remonttia ja todellisia muutoksia rahoitusjärjestelmän pelisääntöihin sekä sijoittajavastuun toteuttamista. On tunnustettava, että velkojen uudelleenjärjestely niin, että pankit ja muut yksityiset sijoittajat osallistuvat taakanjakoon, näyttää yhä väistämättömämmältä. Tulevien kriisien estämiseksi on hillittävä pankkien ylisuurta riskinottoa ja puututtava pankkien johdon palkitsemisjärjestelmiin. Lisäksi on toteutettava rahoitusmarkkinavero, joka hillitsee jatkossa spekulatiivista kaupankäyntiä ja tuo rahakaupan verotuksen piiriin.

Rahoituskriiseihin vastaaminen vaatii Euroopan Unionille työkaluja. Siksi SDP kannattaa pysyvän vakausrahaston aikaansaamista. Tällaisen rahaston tuen tulee kuitenkin olla tiukan ehdollista ja edellyttää sijoittajien vastuun todellista toteutumista sekä mahdollisuutta velkajärjestelyyn ennen rahaston tuen myöntämistä. Rahaston saataville tarvitaan samanlainen takaisinmaksusuoja mikä on aiemmin hyväksytty Kansainvälisen valuuttarahaston lainoitukselle. SDP on tyytyväinen siihen, että sosialidemokraattien vuosi sitten Kreikka-päätöksen yhteydessä ja sen jälkeen useaan kertaan esittämät vaatimukset ovat etenemässä.

SDP korostaa, että yhteiskunta ja veronmaksajat eivät voi pysyvästi ottaa kannettavakseen yksityisten sijoittajien riskejä myöskään rahoitusjärjestelmän vakauden nimissä. Suuria voittoja ja isoja riskejä ottaneiden on oltava valmiita kantamaan oma vastuunsa riskien realisoituessa. Mitä nopeammin paluu terveeseen markkinatalouteen tapahtuu sen parempi.