Palkkatukimuutokset vaarantavat tuhansia työpaikkoja

Ajankohtaista 12:36

Sosialidemokraatit esittävät ns. de minimis -lain hylkyä
 
Hallituksen esitys julkisen työvoimapalvelulain muutoksiksi vaarantaa tuhansia kolmannen sektorin työpaikkoja.
 
Pahimmillaan lainmuutos merkitsee, että kasvava määrä ihmisiä, jotka voisivat työllistyä nykyisen käytännön mukaisesti järjestöihin, jäävät täysin tyhjän päälle. Järjestöjen palkkatuella työllistäminen ylläpitää ja parantaa työllistettävien ihmisten toimintakykyä sekä tuottaa yleishyödyllisiä palveluja.
 
Sosialidemokraatit esittivät mietinnön vastalauseessaan palkkatukisäännösten palauttamista uuteen valmisteluun. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta äänesti mietinnöstä tänään. Hallituspuolueiden kansanedustajien äänin valiokunta hyväksyi mietinnön tänään.
 
Lainmuutos on äärimmäisen periaatteellinen. Etenkin sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat olleet vaikeasti työllistyvien ihmisten kanava työllistyä. Järjestöjen tarjoaminen työpaikkojen palkkatukiin
käytettäneen vuosittain muutamia kymmeniä miljoonia euroja. Tällä summalla työllistetään tuhansia työttömiä pääasiassa tehtävissä, joilla ei ole kilpailua vääristäviä vaikutuksia.
 
Lakimuutos on osa systemaattisia toimia, joilla osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä työnnetään ulos työvoimapoliittisten toimien piiristä. Heidät siirretään kuntien työllistämisvelvoitteen piiriin ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon vastuulle. Tätä arviota tukee se, että työ- ja elinkeinoministeriö ei ole ollut valmis hakemaan järjestöjen pulmalliseksi kokomaan tilanteeseen ratkaisua. Se on pitäytynyt tiukasti siihen, että muunlainen tulkinta EU:n velvoitteista ei ole mahdollinen.
 
Sosialidemokraattien mielestä Suomen olisi tullut ilmoittaa, ettei se pane kansallisen hyvinvointijärjestelmämme erityispiirteiden johdosta täytäntöön esim. palkkatuen osalta EU:n valtiontukimääräyksiä. Ainakin yleishyödyllisten järjestöjen erityisaseman tunnustamiselle löytyy erityisen hyviä perusteluja. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa valmistella perustelut palkkatukijärjestelmän ilmoittamiselle EU:n komissiolle eli ns. notifioinnille.
 
 
Lakiesityksen epäselvin kohta liittyy elinkeinotoiminnan määrittelyyn
 
Sosialidemokraattien mielestä kukin EU:n jäsenvaltio saa ensisijaisesti omalla lainsäädännöllään ja omilla ratkaisuillaan edelleen määrätä, mikä on yleishyödyllistä palvelua tai yleishyödyllistä taloudellista palvelua, johon sovelletaan kilpailu- ja markkinasääntöjä – ja mikä ei ole. Yleishyödylliset järjestöt eivät pyri toiminnassaan voittoon silloinkaan, kun järjestöjen toimintaan liittyy elinkeinotoimintaa. ”Tulokset” ohjautuvat takaisin toimintaan.
 
Tiedossamme ei ole tapauksia, jossa yksityinen yritys olisi puuttunut tähän asetelmaan.