Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Palkkatukimuutokset vaarantavat tuhansia työpaikkoja

Ajankohtaista 12:36

Sosialidemokraatit esittävät ns. de minimis -lain hylkyä
 
Hallituksen esitys julkisen työvoimapalvelulain muutoksiksi vaarantaa tuhansia kolmannen sektorin työpaikkoja.
 
Pahimmillaan lainmuutos merkitsee, että kasvava määrä ihmisiä, jotka voisivat työllistyä nykyisen käytännön mukaisesti järjestöihin, jäävät täysin tyhjän päälle. Järjestöjen palkkatuella työllistäminen ylläpitää ja parantaa työllistettävien ihmisten toimintakykyä sekä tuottaa yleishyödyllisiä palveluja.
 
Sosialidemokraatit esittivät mietinnön vastalauseessaan palkkatukisäännösten palauttamista uuteen valmisteluun. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta äänesti mietinnöstä tänään. Hallituspuolueiden kansanedustajien äänin valiokunta hyväksyi mietinnön tänään.
 
Lainmuutos on äärimmäisen periaatteellinen. Etenkin sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat olleet vaikeasti työllistyvien ihmisten kanava työllistyä. Järjestöjen tarjoaminen työpaikkojen palkkatukiin
käytettäneen vuosittain muutamia kymmeniä miljoonia euroja. Tällä summalla työllistetään tuhansia työttömiä pääasiassa tehtävissä, joilla ei ole kilpailua vääristäviä vaikutuksia.
 
Lakimuutos on osa systemaattisia toimia, joilla osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä työnnetään ulos työvoimapoliittisten toimien piiristä. Heidät siirretään kuntien työllistämisvelvoitteen piiriin ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon vastuulle. Tätä arviota tukee se, että työ- ja elinkeinoministeriö ei ole ollut valmis hakemaan järjestöjen pulmalliseksi kokomaan tilanteeseen ratkaisua. Se on pitäytynyt tiukasti siihen, että muunlainen tulkinta EU:n velvoitteista ei ole mahdollinen.
 
Sosialidemokraattien mielestä Suomen olisi tullut ilmoittaa, ettei se pane kansallisen hyvinvointijärjestelmämme erityispiirteiden johdosta täytäntöön esim. palkkatuen osalta EU:n valtiontukimääräyksiä. Ainakin yleishyödyllisten järjestöjen erityisaseman tunnustamiselle löytyy erityisen hyviä perusteluja. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa valmistella perustelut palkkatukijärjestelmän ilmoittamiselle EU:n komissiolle eli ns. notifioinnille.
 
 
Lakiesityksen epäselvin kohta liittyy elinkeinotoiminnan määrittelyyn
 
Sosialidemokraattien mielestä kukin EU:n jäsenvaltio saa ensisijaisesti omalla lainsäädännöllään ja omilla ratkaisuillaan edelleen määrätä, mikä on yleishyödyllistä palvelua tai yleishyödyllistä taloudellista palvelua, johon sovelletaan kilpailu- ja markkinasääntöjä – ja mikä ei ole. Yleishyödylliset järjestöt eivät pyri toiminnassaan voittoon silloinkaan, kun järjestöjen toimintaan liittyy elinkeinotoimintaa. ”Tulokset” ohjautuvat takaisin toimintaan.
 
Tiedossamme ei ole tapauksia, jossa yksityinen yritys olisi puuttunut tähän asetelmaan.