Päivi Lipponen: Ruoan alv:n alennusta käytettävä vain ilmastopolitiikan välineenä

Ajankohtaista 03:24

SDP:n kansanedustaja Päivi Lipposen mukaan ruoan alv:n poisto on kestämätöntä. Se voidaan hänen mielestään perustella vain suuntaamalla se hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja tukemalla näin kestävää kehitystä.

– Ruoan alv:tä voi käyttää kestävästi vain ilmastopolitiikan välineenä. Tällöin alennus kohdistetaan kotimaiseen perunaan ja juureksiin. Niiden käytön lisääminen merkitsee pienempiä hiilidioksidipäästöjä, Lipponen sanoo.

Lipponen vaatii, että hallituksen tulee muutoin perua ruoan alv:n alennus, sillä se kaventaa veropohjaa. Keskustan alv-vaalikampanjana alkanut myllytys ruoan hinnan alentamiseksi on todellisuudessa nostanut ruoan hintaa.

– Kun alv:n alennus astuu voimaan, kukaan ei ota vastuuta siitä siirtyykö vähennys ruoan hintaan tai kuinka kauaksi ajaksi. Suomalaisen ruokakassin korkea hinta on ongelma ja sitä ei korjata veropohjaa kaventamalla. Hallituksen pitää parantaa kauppojen keskinäistä kilpailua, toteaa Lipponen