Päivi Lipponen Pohjois-Haaga-päivillä

Ajankohtaista 08:19

Vanhemmuus edellyttää maratoonarin sitkeyttä. Lapsi ja nuori tarvitsee rajat. Niiden vetäminen ja rajoista kiinni pitäminen ovat tärkeä osa kasvatusta, koska lapsi ja nuori haluaa jatkuvasti testata rajojen pitävyyttä.

Varsinkin murrosiässä lapsen elämänpiiri laajenee ja siihen tulee monia houkutuksia. Kavereiden merkitys vahvistuu. Nuoren elämänkokemus ei kuitenkaan riitä näkemään millaisia seurauksia eri houkutuksilla saattaa olla. Vanhempana toivoo, että kaikkea ei elämässä lapsen tarvitse oppia kantapään kautta.

Tänä päivänä moni äiti on kasvattajana kovin yksin ja kantaa huolta lapsensa toimista. Yhteisöllisiä tukiverkkoja tarvitaan hiekkalaatikkoajan jälkeenkin.

Pihapiireissä ja suvun parissa olisi hyvä miettiä kuinka osallistua lasten ja nuorten elämään laajemmin kuin vain oman ydinperheen piirissä.