Paavo Lipponen på FSD kongress i Pargas

Ajankohtaista 07:30

Kommunreformen, hälsovården, presidentvalet och personvalen dominerar Finlands svenska socialdemokraters (FSD) kongress inkommande veckoslut 22.-23.10 i Pargas på hotell Kalkstrand.
 
Riksdagsledamoten och partistyrelsemedlemmen Maarit Feldt–Ranta inleder den politiska diskussionen på lördag förmiddag. Feldt-Ranta är också ordförande för den politiska styrgrupp för kommunreformen som tillsatts av kommunminister Henna Virkkunen.
 
Diskussionen om det kommande presidentvalet inleds av presidentkandidat Paavo Lipponen på lördag eftermiddag. Det tillfället är öppet för allmänheten.
 
Att det politiska verksamheten aktiverats efter riksdagen och socialdemokraternas regeringsmedverkan visar det ökade antalet motioner som föreningar vill ha behandlade på kongressen. Sammanlagt har 25 motioner lämnats in som berör allt från kommunreformen, arbetslivsfrågor, svenska servicen, invandrarpolitik till bredbandstillgången i skärgården.
 
Personvalen kommer också att ta en stor del av kongressarbetet. Både ordförande och vice ordföranden för styrelsen samt ordförande för fullmäktige skall väljas liksom alla övriga ledamöter. Steven Frostdahl är nu ordförande för styrelsen, Camilla Grundström vice ordförande och Britta Lindblom fungerar som fullmäktige-ordförande. Personvalen avklaras på söndagen
 
På söndag förmiddag ordnas också ett seminarium om den nya hälsovårdslagen. Konsultativa tjänstemannen Taina Mäntyranta från social- och hälsovårdsministeriet inleder. I panelen deltar Bernhard Bredbacka från Larsmo och Asta Seppänen från Raseborg.
 
I kongressen deltar omkring 100 ombud från hela Svenskfinland.
 
Möteshandlingar: