Paatero: Vehviläisen bonusten aika on ohi

Ajankohtaista 08:58

Maanantaina 13.8.2012 ministerit Ihalainen ja Hautala esittelivät talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanoton valtio-omisteisten yhtiöiden uusiksi johdon palkitsemisperiaatteiksi. Uusissa ohjeissa korostetaan avoimuutta, kohtuullisuutta ja tulosperusteisuutta. SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sirpa Paatero on tyytyväinen uudesta ohjeistuksesta, hänen mielestään uudet säännöt estävät kohtuuttomat johtajien palkkiot tulevaisuudessa.

”Jos nykyiset ohjeet olisivat olleet voimassa, esimerkiksi Vehviläinen ja muu Finnairin johto tuskin olisivat saaneet miljoonabonuksia vuonna 2009, koska bonukset ovat nykyisin sidoksissa yhtiön tulokseen. Lisäksi luovutaan kokonaan sitouttamispalkkioiden käytöstä, jos päätös on valtion tahdosta riippuvainen.”

Paatero näkee uusissa ohjeissa muitakin kohtuutta lisääviä elementtejä.

”Myös johtajien lisäeläkkeistä luovutaan. Tämän jälkeen johtajan eläke kertyy prosentuaalisesti samaa tahtia työntekijän kanssa. Erokorvauksesta saatava hyöty puolitettiin vastaamaan12 kuukauden palkkaan. Suuri se on edelleen, mutta ainakin hieman edeltäjäänsä kohtuullisempi.”

”Lisäksi johtajien bonuksien saantiehtoja tiukennettiin. Vuonna 2009 johtaja saattoi saada Finnairissa 140 % bonuksen palkkansa lisäksi. Nyt bonuskatto on 120 % ja se on mahdollista saada vain poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta.”

”Kolmanneksi uusissa säännöissä työntekijät ovat yhtiön johdon kanssa samassa asemassa niin pitkälle kuin mahdollista: Tämä tarkoittaa, että myös työntekijät pääsevät osallisiksi hyvästä tuloksesta ja kannustimet maksetaan samaan aikaan sekä työntekijöille että yrityksen johdolle.”

Paatero kiittää sydämellisesti suomalaista tutkivaa journalismia, erityisesti YLE:a ja Helsingin Sanomia.

”Bonus-vyyhdin paljastamisesta on annettava tunnustus suomalaiselle medialle, etenkin YLElle ja Helsingin Sanomille. Suomen hallituksen silloinen ylin johto vakuutti omistajaohjauksesta vastanneen ministerin äänellä olleensa omien sanojensa mukaan täysin tietämätön Finnairin johdon palkkioista. Tämä on hyvä esimerkki epäkohtien korjaamisesta demokratian voimalla.”

Paatero korostaa, että työ ylimitoitettujen johdon palkkioiden suitsiminnassa on vasta alussa.

”Seuraava askel on ohjeistuksen käyttöönotto valtionyhtiöissä ja sääntöjen noudattamisen seuranta avoimuuden periaatetta noudattaen. Kohtuullisten palkitsemiskäytäntöjen soisi saavuttavan kannatusta nykyistä laajemmin suomalaisessa elinkeinotoiminnassa.”