Paatero: Talouskasvua luodaan kaupunkiseutuja tukemalla

Ajankohtaista 14:56

Sirpa Paatero

SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero katsoo, että kaupunkien ja maakuntakeskusten toimimista Suomen kasvun vetureina tulee tukea entistä enemmän. Suomi tarvitsee määrätietoista kaupunkipolitiikkaa.

Paateron mukaan kaupungistumista ja talouskasvua tulee tukea korostaen liikenneyhteyksiä, asuntorakentamista, tiiviimpää yhdyskuntarakennetta, energiatehokkuutta ja joukkoliikenteen kehittämistä. Hän katsoo, että MAL-sopimuksia tulisi laajentaa ja niiden painoarvoa lisätä.

– Maankäytön strategista suunnittelua tulee vahvistaa kaupunkialueilla niin, että rakennus- ja infrahankkeita voidaan suunnitella laajemmin ja yli kuntarajojen. Valtion on rahoitettava liikennehankkeita, jotka vauhdittavat asuntorakentamista ja tukevat joukkoliikenteen kehittymistä. Erityinen huomio tulee olla raidehankkeissa, linjaa Paatero.

– MAL-sopimuksia laadittaessa tulee myös jatkossa pitää huolta, että suora ja kiinteä neuvotteluyhteys kaupunkien ja valtion välillä säilyy ja vahvistuu.
Paatero on huolissaan maakuntauudistuksen tuomista haasteista kuntien taloudelle ja investointikyvylle.

– Samalla kun tiedostamme kaupunkien merkityksen koko Suomen kasvulle, on hallitus ajamassa maakuntahallintoa ja viemässä kunnilta niiden itsehallintoa pois. Maakuntakeskuskaupunkien rahoitusasemaa ollaan merkittävästi heikentämässä sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena, sanoo Paatero.
Paateron mukaan investointeja tulisi lisätä positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi, mutta tosiasiassa kaupunkeja uhkaa menoleikkausten tai veronkorotusten tie.

– Valtionvarainministeriön tulisikin nyt kuunnella kuntien huolta uudistuksen talousvaikutuksista, vaatii Paatero.