Paatero: SDP luottaa kuntapäättäjiin uudistustyössä

Ajankohtaista 06:54

SDP:n ryhmäpuheenvuoron kuntajakolakikäsittelyssä käyttänyt kansanedustaja Sirpa Paatero painottaa, että kuntarakennetta uudistetaan sovitun aikataulun mukaisesti ja tietoisina sote-uudistuksen peruslinjoista.

– Hallitus tarkentaa linjauksia soten lisäksi myös valtionosuuksia ja kuntalakia koskien kesään mennessä. Sote-ratkaisujen pohjaksi tulee toisaalta tietää, perustuuko kuntarakenteemme jatkossa vaivoihin peruskuntiin.

SDP kannattaa luontaisiin työssäkäyntialueisiin ja vahvoihin peruskuntiin pohjautuvaa kuntarakennetta. Harvaan asutulla seudulla peruspalveluiden järjestäminen voidaan vaihtoehtoisesti turvata kuntien välisellä yhteistyöllä. Keskeistä on peruspalveluista huolehtimisen lisäksi talouskasvun ja työllisyysnäkymien turvaaminen.

– Kunnat ovat aktiivisesti mukana valmistelussa antamassa lausuntoja, tekemässä selvityksiä ja päätöksiä yhdistymisistä. Luotamme kunnalliseen päätöksentekoon ja vastuullisiin päättäjiin. 

Paateron mukaan kuntauudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on auttaa kuntia selviämään tehtävistään paremmin taloudellisesti ja toiminnallisesti ja vahvistaa demokraattista päätöksentekoa.

– Ei riitä, että vain sosiaali- ja terveyspalvelut uudistetaan. Kuntauudistuksessa on kyse myös koulutus, elinkeino-, kaavoitus- ja muista palveluista. Kuitenkin on myös syytä pitää mielessä, että näillä uudistuksilla ei suljeta yhtään terveysasemaa. Tällä uudistuksella ratkaistaan niitä ongelmia, jotka ovat vuosien mittaan syntyneet.