Paatero: Poliisien määrää on nostettava määrätietoisesti

Ajankohtaista 11:16

SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero vaatii poliisien määrän nostamista. Poliisin viranomaistehtävä rikosten ennaltaehkäisyssä sekä tutkinnassa on tärkeä koko yhteiskunnan kannalta, ja sen toimintakyky on turvattava. Resurssipula ei voi oikeusvaltiossa olla syy rikosten tutkimatta jättämiselle.

– Sisäinen turvallisuus edellyttää riittävästi poliiseja. Poliisien määrää on nostettava ja vakiinnutettava se pohjoismaalaiselle tasolle. Tulevan vaalikauden alussa on valmisteltava parlamentaarisesti suunnitelma, jolla tavoitteeseen päästään. Poliisien määrä on kyettävä nostamaan 7 850 poliisin tasolle, kuten eduskunnan hallintovaliokunta on sisäisen turvallisuuden selonteosta antamassaan mietinnössä todennut. Kansalaisen on voitava luottaa siihen, että apua saa silloin kun sitä tarvitsee, sanoo Paatero.

Taloudellisten ahtaiden vuosien, leikkauspolitiikan ja lisääntyvien uusien tehtävien myötä miltei kaikkien turvallisuusviranomaisten toimintaan on syntynyt krooninen resurssipula ja julkisen talouden suunnitelmassa tuleville vuosille tilanne näyttää pahenevan entisestään.

– Jo nyt on havaittavissa tilanteita, joissa rikoksia jää tutkimatta vähäisten resurssien vuoksi. Tämä sotii kansalaisten oikeustajua vastaan ja heikentää luottamusta poliisiin. Poliisin riittävät resurssit ja sekä poliisin alueelliset palvelut on turvattava tarpeen mukaisesti, Paatero vaatii.