Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Paatero: Kuultiinko kuntien sote-lausuntoja tälläkään kertaa?

Ajankohtaista 15:46

Sirpa Paatero

SDP:n ryhmäpuheenvuoron sote-välikysymyksen yhteydessä käyttänyt kansanedustaja Sirpa Paatero epäilee missä määrin lausuntokierroksen palaute on ehtinyt mukaan hallituksen sote-esitykseen.

–  Hallitus on sanonut korjaavansa lausuntokierroksella esiin tulleet ongelmat. Hyvä niin, sillä esimerkiksi sosiaali- ja terveysjohtajista 93% ei tue hallituksen esitystä. Tosin muutoksia lausuntokierroksen jälkeen luvattiin jo syksyllä järjestämis- ja maakuntalain kohdalla, mutta toisin kävi. Silloin suurin osa vastaajista ei luottanut esityksen kohtiin palveluketjujen toimimisesta tai tuottajan ja järjestäjän erottamisesta. Siitä huolimatta kyseiset mallit löytyvät lakisesityksestä.

Huomionarvoista on että kriittisimpiä ovat olleet nykyiset vastuunkantajat eli kunnat ja kuntayhtymät ja myönteisempiä yksityiset terveysyritykset.

Lisäksi Paatero muistuttaa, että kuntayhtymien ja kuntien omistamien irtaimiston ja kiinteistöjen tulevia järjestelyjä vastustivat kaikki yli 50 000 asukkaan kunnat ja muistakin yli 80%, mutta mitään korjausta ei tehty.

*****

Paateron puhe kokonaisuudessaan:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on tärkeä. Sen tavoitteiksi on asetettu hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, tasa-arvoisten palvelujen turvaaminen ja kustannusten hillitseminen.

Alkuun muutamia sitaatteja;

”Suoran valinnan palvelun tuottajan mahdollisuudet tarjota asiakkaille eri maksusta lisäpalveluja voi johtaa eriarvoistumisen lisääntymiseen. Ja jatkona: Tämä voi avata eriarvoistumiseen uudenlaisen polun ja johtaa siihen, että asiakkaan maksukyky voi muodostua tärkeämmäksi palvelun saamiseksi kuin tarve.”

Ja lisää: ”Maakunnan välisten erojen lisäksi väestön alueellinen eriarvoisuus maakuntien sisällä on ilmeistä, koska yksityistä palveluntarjoajaa syntyy oletettavasti erityisesti maakuntakeskuksiin ja niiden seutukuntiin”.

Toimivista hoitoketjusta sanottua: ”maakunnalle integraation toteuttaminen on monituottajamallissa haastavaa, koska palvelutuotanto ei ole suoraan maakunnan hallinnollisessa ohjauksessa”.

Kuulostaako tutulta? Nämä edellä esitetyt sitaatit eivät ole opposition pelottelua, vaan suoria lainauksia hallituksen lakiluonnoksesta. Ei taida olla aiemmin ollut lakiesitystä, jonka perusteluissa hallitus jo itse kumoaa kaikki asettamansa tavoitteet, eli ihmisten tasa-arvoisen palveluiden saannin, toimivat hoitoketjut ja talouden hallinnan.

Nyt hallitus on sanonut korjaavansa lausuntokierroksella esiin tulleet ongelmat. Hyvä niin, sillä esimerkiksi sosiaali- ja terveysjohtajista 93% ei tue hallituksen esitystä. Tosin muutoksia lausuntokierroksen jälkeen luvattiin jo syksyllä järjestämis- ja maakuntalain kohdalla, mutta toisin kävi. Silloin suurin osa vastaajista ei luottanut esityksen kohtiin palveluketjujen toimimisesta tai tuottajan ja järjestäjän erottamisesta. Siitä huolimatta kyseiset mallit löytyvät lakisesityksestä. Huomionarvoista on, että kriittisempiä ovat olleet kunnat ja kuntayhtymät ja myönteisempiä lausunnonantajia yksityiset terveysyritykset.

Kuntayhtymien ja kuntien omistamien irtaimiston ja kiinteistöjen tulevia järjestelyjä vastustivat kaikki yli 50 000 asukkaan kunnat ja muistakin yli 80%, mutta mitään korjausta ei tehty. Palveluiden tuottajamallia ei haluttu korjata, vaikka palaute oli, että kuntien pitäisi voida olla mukana tuottamassa palveluja.

Hallituksen esityksellä ei saavuteta sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita; sillä ei kavenneta ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja eikä luoda tasa-arvoisempia palveluja. Se ei hillitse kustannuksia ja siinä on myös muita perustavanlaatuisia ongelmia. Tarvittavaa ICT tietojärjestelmää ei ole olemassa eikä mahdollista saada valmiiksi reilun vuoden aikana.

Arvoisa puhemies,

Sosialidemokraatit ovat esittäneet jo viime kesänä vaihtoehdon, jossa olisi tehty muutoksia sote-palveluiden järjestämiseen kuntalain pohjalta, jolloin yhteistyö ja kuntien kiinteistöjen, henkilöstön ja tukipalveluiden muutokset olisi helpompi järjestää. Päätösvalta olisi alueella, vaaleilla valituilla päättäjillä, eikä valtiolla tai erilaisissa yhtiöissä. Me emme hyväksy julkisen palvelutuotannon pakkoyhtiöittämistä emmekä sitä, että terveys- ja hyvinvointipalvelut tuotetaan markkinoiden ehdoilla. Kannatamme valinnanvapautta, mutta hallituksen mallista puuttuu integraatio sekä julkisen vallan ohjaus. Hallituksen malli hajottaa palveluiden tuotantoa nykyisissä jo toimivissa malleissa. SDP:n mielestä palveluseteli on erinomainen tapa antaa ihmisille mahdollisuus valita vapaasti palvelunsa tuottaja.

Arvoisa puhemies!

Nyt kasvatetaan kansalaisissa epävarmuutta hyvin toimivien palvelujen, kuten neuvoloiden yhtiöittämisen osalta. Nyt annetaan vakuutusyhtiöille lisää tilaa, ruokkimalla epävarmuutta, että julkisesti tuotetut palvelut eivät tule riittämään. Ja samalla suurille yhtiöille annetaan tilaa miettiä voittojen lisäämistä välttämällä veronmaksua ja ostamalla lisää pieniä yrityksiä pois markkinoilta.

Esitetty lisäaika ei ratkaise uudistuksessa nyt olevia perimmäisiä ongelmia. Tämän sijaan, nyt olisi parempi harkita koko asia uudelleen ja tehdä se nyt vihdoin koko porukalla eli kaikkien puolueiden yhteistyössä.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa edustaja Haataisen tekemää epäluottamuslause-esitystä.