Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Paatero: Kuntien itsehallintoa ei saa rajoittaa maakuntauudistuksessa

Ajankohtaista 09:49

Sirpa Paatero

SDP:n kansanedustaja ja Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero on huolissaan hallituksen maakuntauudistusesityksen vaikutuksista kuntiin.

Hän vaatii, että kunnat tulee pitää toimintakykyisinä myös uudistuksen jälkeen. SDP on nostanut omassa sote-lausunnossaan esille useita kuntien asemaan liittyviä ongelmakohtia.

Kuntien järjestettäväksi jää uudistuksen jälkeenkin merkittäviä ihmisten hyvinvointiin ja kuntien elinvoimaa liittyviä peruspalveluita.

– Näiden peruspalvelujen laadusta tulee voida edelleenkin pitää kiinni. Etenkin hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden osaaminen ja resurssit on turvattava. On myös huolehdittava, että kunnilla on jatkossakin aidot mahdollisuudet huolehtia elinvoimaisuudestaan eli yritysten toimintaedellytyksistä ja työllisyydestä.

Kuntien perustuslain turvaamaa itsehallintoa nakerretaan maakuntauudistuksessa monella tavalla.

– Kuntien veroprosenttileikkuri on hankala, koska kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin budjetistaan käyttämä osuus vaihtelee suuresti kuntien välillä. Kuntaverojen mekaaninen alentaminen saattaa vaikeuttaa merkittävästi kuntaan jäävien palvelujen rahoittamista.

– Itsehallinnon rajoittamista tehdään niin, että kuntien mahdollisuuksia korottaa veroja rajataan, joka voi vaikuttaa myös kuntien luottoluokitukseen eli rahoituksen hintaan.

– Toisaalta jos kunnat eivät voi toimia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajina, tämä rajaa merkittävältä osin kuntien yleistä toimialaa, joka on luettu kunnallisen itsehallinnon ytimeen.

Kuntaveroprosenttien tasasuuruinen alentaminen aiheuttaisi erityisesti kasvukunnille ongelmia, koska kuntien tulot laskevat suhteessa kunnan vastuulla oleviin velkoihin ja kuntaan jääviin palveluihin liittyvään rahoitustarpeeseen.

– Kaupunkiseudut ovat Suomen kasvun ja työllisyyden moottori. Niiden tulopohjan rapauttaminen kuihduttaisi koko Suomen elinvoimaa. Kasvuseuduille pitäisi päinvastoin mahdollistaa kasvua ja työllisyyttä tukevaa kehittämistä ja investointeja. Kannattaa muistaa, että nimenomaan kunnat ovat viime vuosina kyenneet tekemään työllisyyttä tukevia korjausrakennus- ja elinkeinoinvestointeja.

Toisin kuin edellisellä vaalikaudella, sote-uudistusta ei ole tällä kaudella valmisteltu parlamentaariselta pohjalta.

– Hallitus ei ole suostunut ottamaan oppositiopuolueita mukaan sote-uudistuksen valmisteluun. Nyt on tärkeää, että hallitus kuuntelisi eri tahojen lausuntokierroksella esittämiä paikoin erittäinkin kriittisiä huomioita ja tekisi esitykseensä niiden mukaisia korjauksia. Tällä voitaisiin sitouttaa eri tahot uudistukseen ja näin välttää ongelmia uudistuksen toimeenpanossa.