Paatero: Kuntauudistus on tasa-arvouudistus

Ajankohtaista 11:55

Kunnallisten palvelujen turvaaminen tasapuolisesti kaikille kansalaisille edellyttää uudistusta. Parhaita arjen asiantuntijoita tähän ovat kuhunkin kuntaan kohta valittavat valtuutetut, jotka tunnistavat oman alueensa tarpeet ja olosuhteet. Heillä on valta ja vastuu päättää oman kuntansa tulevaisuudesta.

Vallan ja vastuun ollessa kunnissa, on kaikilla puolueilla mahdollisuus osallistua käytännön päätöksentekoon. Sosialidemokraattien mielestä on tärkeää, että pitkälle ulottuvat uudistukset saavat mahdollisimman laajan tuen ja kansalaisten luottamuksen.

– Sosialidemokraatit ovat johdonmukaisesti vastustaneet kuntien pakkoliitoksia. Vahvat ja hyvin toimivat kunnat eivät synny pakolla, vaan yhteisellä tahdolla, painotti kansanedustaja Sirpa Paatero eduskunnan täysistunnossa.

Kuntauudistuksen punainen lanka on palveluiden kehittäminen ja niiden saatavuuden parantaminen. Tulevaisuudessa palvelut voivat myös liikkua aikaisempaa enemmän kuntalaisen luokse. Aika on yksinkertaisesti ajanut ohi monien nykyisten rakenteiden ja toimintatapojen. Uudella palveluajattelulla myös kunnan eri toimitilat voivat saada uusia käyttötapoja.

Sosialidemokraattien mielestä vahvat ja elinvoimaiset kunnat kykenevät parhaiten tuottamaan suurimman osan palveluista itse. Vahva kunta ei vain maksa laskuja, vaan sillä on myös omaa toimintaa. Julkisesti ja demokraattisessa ohjauksessa tuotettu hyvinvointipalvelu on useimmiten kuntalaiselle paras vaihtoehto. Tarvittaessa vahva peruskunta pystyy myös kilpailuttamaan yksityiset palveluntarjoajat niin, etteivät ylikansalliset yhtiöt pääse syrjäyttämään pienyrittäjiä ja järjestöjä palvelumarkkinoilta tai tallomaan palvelusopimusten ehtoja. Hankintalaki uudistetaan niin, että työllisyys-, ympäristö-, sosiaali- ja terveyspoliittisten näkökohtien huomioonottamista parannetaan kunnallisia palveluita kilpailutettaessa.

Kuntauudistuksen yhteydessä on tärkeää huolehtia työntekijöiden jaksamisesta ja työn mielekkyydestä. Kuntatyöntekijöiden on oltava koko uudistuksen ajan vaikuttamassa työtään koskeviin valintoihin.