Paatero kokoomuksen sotesta: kääntynyt takki kapeilla hartioilla

Ajankohtaista 16:17

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paateron mielestä kokoomuksen tänään julkaistu sote-malli vaikuttaa pikemminkin hätäiseltä peilitempulta kuin varsinaiselta sote-ratkaisulta.

– Vaikuttaa sille, että ulkoisen paineen edessä on täytynyt rakentaa näytille jotain, mikä vaikuttaa lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan kuvaukselta parilla mausteella. Toki on hyvä hahmottaa nykyinen toimintakenttä, jos siinä on ollut jonkinlaista epäselvyyttä, mutta se mitä nyt kaivataan, on keinoja korjata rikki olevat osat ja turvata laadukas, kaikki suomalaiset tavoittava hoito: Jokaisella on oltava oikeus laadukkaaseen hoivaan ja hoitoon on päästävä jonottamatta, eivätkä asiakasmaksut saa estää palveluiden käyttöä.

Ainoa konkretia, joka kokoomuksen mallista on Paateron mukaan löydettävissä, on laajennettu palvelusetelin käyttö ja sitä kautta yksityisten palvelujen pakkokäyttö sote-palveluissa.

– Muutoin malli tuntuu lähinnä korusanoilta. Kokoomus ilmoittaa tavoittelevansa järjestämisvastuun keskittämistä riittävän suuriin aluekokonaisuuksiin, mutta täsmentämättä miten tämä konkreettisesti tapahtuisi. Puhutaan esimerkiksi kuntien vapaaehtoisista kuntayhtymistä kertomatta, miten tätä kautta saataisiin korjattua sote-palveluiden ongelmat koko maan kattavasti. Kokoomuksen sote-ajattelu näyttääkin olevan lähinnä käsien nostamista pystyyn ideoiden puutteessa ja sen toivomista, että joku muu ratkoisi valtiovallan puolesta soten järjestämisen.

Hämmentävää kokoomuksen tänään esittelemässä sote-mallissa on Paateron mukaan kokoomuksen uusi kuntiin nojaaminen soten järjestäjänä. Kokoomuksen suhtautuminen kuntiin näyttääkin muuttuneen hetkessä täysin päinvastaiseksi.

– Viimeiset neljä vuotta kokoomus on ollut hanakasti lailla kieltämässä kuntien osallistumisen mitenkään ja mihinkään sote-asioihin. Nyt se sitten on valmis sälyttämään niille kaiken vastuun. Tämä vaikuttaa aika omituiselta takinkääntötempulta.

Paatero muistuttaa, että SDP:n sote-uudistuksen lähtökohtana on korjataan se, mikä on rikki ja pitää huolta niistä asioista, jotka toimivat. Jotta hyvät palvelut voidaan taata kaikille, palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen tarvitaan leveämmät hartiat, joiden koon on määräydyttävä riittävän väestöpohjan perusteella.

– SDP:n tavoitteena on hoitotakuu, jolla taataan pääsy kiireettömään hoitoon viikon kuluessa. Sen toteutumiseen tarvitsemme lisää lääkäreitä ja hoitajia huolehtimaan ihmisten laadukkaasta hoidosta ja hoivasta. Toisin kuin kokoomus, me haluamme kirjata 0,7 hoitajamitoituksen lakiin. Vain näin voidaan varmasti turvata tarvittava hoitajien määrä esimerkiksi vanhusten hoidossa, joka tietysti vaatii myös rahoitusta.