Paatero: Julkisen palvelun ei tarvitse tehdä voittoa

Ajankohtaista 08:32

SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero pitää julkisen talouden palveluntuotannon vertaamista yritystoimintaan kestämättömänä.

– Julkiselta taloudelta ei voi odottaa samoja tuottoja palvelutuotannossa, sillä lähtökohta on aivan toinen kun yritysten, joilla logiikka perustuu aina jonkinasteiseen riskiin markkinoiden mukaan. Tämä riskinotto ei ole mahdollista eikä toivottavaa julkisella puolella, jonka on joka tapauksessa huolehdittava palveluiden saannista ja kokonaisvastuusta ilman osaoptimointia, Paatero luonnehtii.

Paateron mukaan palvelujen ulkoistamisen seuraukset ovat alkaneet puhututtaa entistä useammassa kunnassa. Kun peruspalveluilla synnytettyjä voittoja siirretään yritysten omistajien taskuihin, syntyy moraalinen ongelma.

– Nyt julkaistun sosiaalibarometrin mukaan jo kolmasosa sosiaali- ja/tai terveyspalveluja ulkoistaneista kunnista on ottanut palvelut takaisin kunnan omaksi toiminnaksi. Syynä on useimmin kohonnut hinta, mutta myös laatukysymykset.

Julkisen tuotannon tehottomuus on illuusio. Paatero muistuttaa, että kansainvälisissä vertailuissa Suomen julkinen palveluntuotanto pärjää hyvin. Kansainvälisissä vertailuissa vaikkapa OECD maiden kesken suomalainen julkinen palvelutuotanto terveydenhuollon järjestämisessä on tehokkainta, eli veronmaksajien osalta vähimmillä rahoilla saa eniten ja parempaa palvelua.

– Malli jossa yhteiskunnan vastuu on suuri, on mahdollisimman tasa-arvoinen ja saa luottamuksen ja oikeutuksen sen maksajilta veronmaksuhalukkuutena. Tämä heikkenee, jos tiedossa on, että osan julkisista palveluista tuottavat yritykset eivät maksa veroja tuskin lainkaan ja toisaalta tulouttavat tuoton esimerkiksi osinkoina ulkomaisille sijoittajille. Kansalaisten tasa-arvoisuustavoite palveluissa velvoittaa kerättävien veroeurojen mahdollisimman kustannustehokkaan käytön täysimääräisesti palveluihin.