Paatero: Harkimon työryhmältä vähän eväitä harrasteliikunnalle

Ajankohtaista 09:43

Sirpa Paatero

SDP:n kansanedustaja, entinen TUL:n puheenjohtaja Sirpa Paatero suhtautuu varauksella Harry Harkimon työryhmän esityksiin liikunnan ja urheilun tukemiseksi.

Paatero kyseenalaistaa työryhmän näkemykset, sillä tarkoituksena työryhmällä oli selvittää liikuntajärjestöjen avustusjärjestelmää ja sen kriteereitä. Paateron mukaan olisi ollut tarpeen, että tässä pohdinnassa olisi huomioitu kansalaisjärjestötyön – suomalaisen voimavaran – eli vapaaehtoistyön ja osallistumisen merkitys. Nyt työryhmältä tuli esitys, jolla puututaan lähinnä huippu-urheilun ja -urheilijoiden tukemiseen, vaikka huippu-urheilun osalta työryhmiä ja raportteja on viime ajoilta olemassa.

– On käsittämätön ajatus, että kun nyt jos koskaan koko kansan liikkumista pitäisi tukea, on työryhmän pääasiallinen esitys useiden kymmenien miljoonien lisätuki huippu-urheiluun. Mistä tämä raha otetaan? Nyt on uhkana, että se lähtee sieltä mihin resursseja kipeimmin kaivataan eli matalan kynnyksen harrasteliikunnasta ja seuroilta.

Raportin pohjalta vaikuttaa siltä, että rahoitusta huippu-urheilulle ollaan ottamassa suorista seuratuista. Seuratukien jako olisi voitu siirtää liikuntajärjestöille, opetus- ja kulttuuriministeriön sijaan, jolloin roolit pysyisivät selkeinä. Seurat ovat suoraan eri lajiliittojen ja järjestöjen jäseniä, toisin kuin esim. Olympiakomitean jäseninä ovat toiset järjestöt. Suoraan seurojen kanssa toimivilla tahoilla on paras tieto käytännön toiminnasta ja niiden tarpeista.

Paatero kiittelee kuitenkin työryhmän esitystä sote-uudistuksen jälkeisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisrahoituksen kolminkertaistamisesta kunnille. Maakuntauudistuksen toteutuessa kunnille olisi jäämässä merkittävä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, joka vaatii satsauksia.

– On hyvä, että yhden prosentin sijaan kuntien osuus olisi ainakin kolme prosenttia. Se, miten tämä rahoitus jaetaan, tarvitsee kuitenkin pelisääntöjä. Mikä on todellisuudessa liikunnan osuus ja miten koko hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen organisoidaan kunnassa, sekä yhteistyö sote-palveluiden kanssa.