Paasio: Arki mittaa talouspolitiikan onnistumisen

Ajankohtaista 12:08

Eduskunta käsitteli tänään valtiontalouden kehyksiä tulevalle nelivuotiskaudelle. SDP:n ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Heli Paasio pitää hallituksen tekemiä ratkaisuja taloustilanteeseen nähden hyvinä.

– Julkisen talouden sopeutustoimien ja veronkiristysten lisäksi on oikein painottaa kasvua ja rakenteellisia uudistuksia pyrittäessä korjaamaan julkisen talouden alijäämää. Kehyspäätöksellä vahvistetaan teollisuuden ja muiden yritysten toimintaedellytyksiä. Kun yritysten kannattavuus kasvaa, ne tarvitsevat myös lisää työvoimaa.

Paasio korostaa, että asuntopoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta pitää seurata tarkalla silmällä. Lisätoimiin on ryhdyttävä, mikäli kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon rakentamisessa ei saavuteta talousarviossa ja kehysriihessä asetettuja tavoitteita. Myös vanhukset ja vammaiset pitää muistaa uusien asuntojen rakentamisessa.

– Asunnon pitäisi olla ihmisen perusoikeus. Espoon Kaitaan tapauksen kaltainen tulevien asukkaiden pomputtelu on kallista yhteiskunnalle ja raskasta asukkaalle sekä näiden lähipiirille.

Paasio muistuttaa, että talous on kokonaisuus, jonka toimivuus mitataan arjen tasolla. Suunta on oikea.

– Painotuksista näkee tahtotilan sen puolesta, että ketään ei päästetä syrjäytymään. Tämän vuoden alusta käynnistynyt nuorten yhteiskuntatakuu on meille tärkeä hanke ja hallituksella on oltava valmiuksia tehostaa sen toimia, jos talous- ja työllisyystilanne moista vaativat. Mittavia panostuksia on tehty myös talouden ja työllisyyden tukemiseen.