Paasilinna: Kuluttajille jälleen voitto matkapuhelimen käytön hinnan laskiessa

Ajankohtaista 09:12

– Teollisuusvaliokunnan eilisellä päätöksellä Euroopan parlamentti tarjoaa jälleen kuluttajille auttavan kätensä, kun ulkomaan matkapuheluiden sekä tekstiviestien hintaa lasketaan edelleen, iloitsi Reino Paasilinna, sosialidemokraattisen ryhmän vastuuhenkilö verkkovierailumaksuja koskevassa lakiesityksessä.

Kesällä 2007 Euroopan unioni asetti matkapuhelinten ulkomaankäytölle eli verkkovierailulle enimmäistaksat. Roaming-asetuksella puututtiin huikeisiin yllätyslaskuihin, joita kuluttajilta perittiin niin soitettaessa kuin vastaanotettaessa puheluita toisissa EU-maissa. Nykyinen verkkovierailuasetus on voimassa kesäkuuhun 2010.

– Näytti selkeästi siltä, etteivät markkinat näiltä osin toimi vielä kunnolla. Nykyinen asetus ole riittävästi lisännyt hintakilpailua ja laskenut hintoja, joten asetusta on muutettava ja asetettava uudet hintakatot. Sosialidemokraattien vahvalla työllä teollisuusvaliokunta onnistui laskemaan komission ehdotusta hintakatoksi, kertoi Paasilinna.

Uudet hintakatot asetetaan heinäkuusta 2010 vuoden 2012 uoliväliin asti. Ensi vuoden heinäkuussa soitto toisesta EU-maasta maksaa enintään 0,40 euroa minuutilta ja puhelun vastaanottaminen eneintään 0,16 euroa minuutilta. Jatkossa EU:ssa vastaanotettujen vastaajaviestein verkkovierailumaksu jää pois. Myös tekstiviestin hintoja lasketaan siten, että toisesta EU-maasta lähetetty viesti maksaa eneintään 0,11 euroa viestiä kohden.

– Kuluttajat ovat joutuneet maksamaan kuvaviestien lähettämisestä, tiedostojen lataamisesta tai internetin käyttämisestä matkapuhelimella tai kannettavalla tietokoneella kohtuuttoman korkeita hintoja. Halusimme teollisuusvaliokunnassa erityisesti suojata kuluttajaa vaatimalla hinnoittelulle parempaa läpinäkyvyyttä. Myös datapalveluiden verkkovierailulle asetetaan hintakatto. Tässäkin onnistuimme laskemaan komission ehdottamaa hintakattoa 50 senttiin per kilotavu komission ehdottamasta euro per megatavu hinasta, Paasilinna sanoi.

Paasilina muistutti kymmenien miljoonien kuluttajien hyötyvän päätöksestä.
– Operaattoritkin tulevat hyötymään päätöksestä lisääntyvinä asiakkuuksina sekä palveluiden käytöllä. Tämä on täärimmäisen tärkeää myös tulevan tietoyhteiskunnan kehityksen kannalta, linjasi Paasilinna.